პროფესიული განათლების დიპლომი სრული ზოგადი განათლების დიპლომს გაუთანაბრდება. ამის შესახებ ცნობილი გახდა პროფესიული განათლების რეფორმის პრეზენტაციაზე, რომელსაც განათლების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი, მისი მოადგილე ირინა აბულაძე და პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ირინა წეროძე ესწრებოდნენ.

როგორც ღონისძიებაზე გახდა ცნობილი, რეფორმა სამწლიან ფაზას მოიცავს. საბაზო განათლების მქონეებს (9 კლასი) საშუალება მიეცემათ, პროფესიის შესწავლის პარალელურად, სრული ზოგადი განათლება მიიღონ.

სამწლიანი ფაზა მიზნად ისახავს ასევე: არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვას; პროფესიული პროგრამების განხორციელებაში დამსაქმებლების ჩართულობის ხელშეწყობას, სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური სწავლების მასშტაბების გაზრდით; გაცვლითი პროგრამებისა და საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დანერგვას; პროფესიული კონსულტირების სისტემის განვითარებას; პროფესიული განათლების მასწავლებლების, პროფესიული განვითარების ახალი მოდელის დანერგვას.