არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება შუა კვირაში, 28 ნოემბერს დანიშნოს არჩევნების მეორე ტური არ ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილება კანონიერია, თუმცა მიუღებელი და არამიზანშეწონილია, გარდა ამისა, ხელოვნურ ბარიერს ქმნის.

"მათ მიერვე შექმნილი პრობლემით გამოწვეული ზიანის შესამცირებლად ცესკომ საზღვარგარეთ შექმნილ უბნებზე ხმის მიცემის დრო 24 საათამდე გაახანგრძლივა. თუმცა, ნაკლებად სავარაუდოა ეს შეღავათი იყოს იმ ამომრჩევლებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ან სწავლობენ და სხვა ქალაქში უნდა წავიდნენ ხმის მისაცემად", - ვკითხულობ განცხადებაში.

ისინი აცხადებენ, რომ საარჩევნო დროის გახანგრძლივებით ცესკო გასცდა საკუთარი უფლებამოსილებას და საქართველოს საარჩევნო კოდექსი დაარღვია, რადგან კოდექსში განსაზღვრულია, რომ საარჩევნო უბნები იხურება 20 საათზე. ამ წესიდან ერთადერთ გამონაკლისს წარმოადგენს ის შემთხვევა, როდესაც 20 საათისთვის უბანთან რიგში მდგომ ამომრჩევლებს უფლება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში.

გარდა ამისა, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ უცხოეთში მყოფი მოქალაქეების გარდა, პრობლემა შეექმნებათ იმ ამომრჩევლებს, რომლებიც შიდა მიგრაციის გამო თავისი რეგისტრაციის ადგილას არ არიან და ერთ დღეში ვერ მოახერხებენ წასვლას და უკან დაბრუნებას.

"ჩვენი აზრით, ცესკოს არ დაუსახელებია საკმარისად დამაჯერებელი არგუმენტი, რაც გაამართლებდა არჩევნების სამუშაო დღეს დანიშვნას. გაუგებარია, რა საჭიროება არსებობდა, რომ არჩევნები 28 ნოემბერს გამართულიყო", - აცხადებენ არასამთავრობოები.

ხელმომწერი ორგანიზაციები

  • სამართლიანი არჩევნები;
  • ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა;
  • საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს.

14 ნოემბრის სხდომაზე, მიუხედავად სხდომის რამდენიმე წევრის წინააღმდეგობისა, ცესკომ გადაწყვეტილება არ შეცვალა და არჩევნები 28 ნოემბერს დანიშნა. ცესკოში გადაწყვიტეს იმისთვის, რომ მიგრანტებს ხმის მიცემის პრობლემა არ შეექმნათ უცხოეთში საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით 12 საათამდე იმუშავებენ.

გაერთიანებული ოპოზიცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დანიშნულ საარჩევნო თარიღს საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ოპოზიცია სარჩელს დღის განმავლობაში შეიტანს.

საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის სამუშაო დღეს, 28 ნოემბერს დანიშვნის გასაჩივრება შესაძლებელია, თუმცა ვადა შეზღუდულია. საარჩევნო კოდექსი ცესკოს მიღებული განკარგულების გასაჩივრებისთვის 2 კალენდარულ დღეს ითვალისწინებს.