2018 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 0,3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2,3% შეადგინა. ინფორმაციას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს.

როგორც უწყებაში ამბობენ, ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:

ჯანმრთელობის დაცვა

ამ ჯგუფშიც ფასები გაიზარდა 0,6%-ით და 0,05 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. მოცემულ პერიოდში ფასები გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობის ქვეჯგუფზე (1,2%), ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე (0,3%) და საავადმყოფოების მომსახურებაზე (0,2%).

ტრანსპორტი

ამ ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 0,6%-იანი ზრდა. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა თვის ინფლაციაში 0,07 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები გაზრდილია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (1,15).

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

ფასები გაიზარდა 6,%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,2 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა როგორც ფეხსაცმლის (12,6%), ისე ტანსაცმლის (3,6%) ქვეჯგუფებზე.

ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო

ჯგუფში ფასები გაიზარდა 0,7%-ით, რაც 0,05 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ფასები მომატებულია თამბაქოს ნაწარმზე 1,5%-ით.

ფოტო: საქსტატი

წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე კი ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებზე:

ჯანმრთელობის დაცვა

ფასები მომატებულია 6,1 პროცენტით, რაც 0,51 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: სამედიცინო პროდუქცია, აპარატურა და მოწყობილობა (12,0%), ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება (3,8%) და საავადმყოფოების მომსახურება (2,3%).

საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი

ფასები გაიზარდა 4,4%-ით და ჯგუფის წვლილმა წლიურ ინფლაციაში 0,37 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები მომატებულია 5წყალმომარაგებისა და საცხოვრებელთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების (7,7%), ელექტროენერგიის, აირის და სათბობის სხვა სახეების (4,2%), ასევე საცხოვრებლის მიმდინარე მოვლისა და შეკეთების (2,5%) ქვეჯგუფებზე.

ტრანსპორტი

ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 6,5 პროცენტიანი მატება, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0,86 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (10,3%) და სატრანსპორტო მომსახურებაზე (2,4%).

ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო

ფასები გაიზარდა 5,7 პროცენტით, რაც 0,39 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ფასები მომატებულია როგორც თამბაქოს ნაწარმზე (9,5%), ისე ალკოჰოლურ სასმელებზე (1,9%).

ფოტო: საქსტატ