ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) საგარეო საქმეთა სამინისტროს საეჭვო შესყიდვის შესახებ წერს. საქმე ეხება 2017 წელს, საქართველოს მთავრობის მიერ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილ 737 000 ლარს. გამოყოფილი თანხა, უწყებას თბილისში, ლეონიძის ქ. #3-ში მდებარე შენობის საპროექტო, საექსპერტიზო სამუშაოებში და მდგრადობის კვლევაში უნდა დაეხარჯა.

IDFI-ში ამბობენ, რომ სამუშაოები გრაფიკის დარღვევით შესრულდა და სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნით, არის ხარვეზები. გარდა ამისა, ორგანიზაცია საგარეო უწყებას რამდენიმე პრეტენზიას უყენებს, მათ შორისაა სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიის, შპს ლენდ მარკ პროჯექტის წარმომადგენელსა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შორის არსებული ნათესაური კავშირი.

ორგანიზაცია განმარტავს, რომ შპს ლენდ მარკ პროჯექტის 100%-იანი წილის მფლობელია ავთანდილ მახარობლიშვილი. ის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ვახტანგ მახარობლიშვილის ძმაა. ვახტანგ მახარობლიშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა 2016 წლის 27 ნოემბერს.

გარდა ამისა, შესყიდვაში სხვა დარღვევებიცაა. უფრო კონკრეტულად, გაწეული სამუშაოსთვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომპანიას გადაუხდიდა 721 954 ლარს, ხელშეკრულების თანახმად, სამუშაო მოიცავდა 4 ეტაპს და უნდა დასრულებულიყო 10 ოქტომბერს.

საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კომპანია "ლენდ მარკ პროჯექტს" შორის დადებული ხელშეკრულება

საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კომპანია "ლენდ მარკ პროჯექტს" შორის დადებული ხელშეკრულება

ფოტო: IDFI

კვლევაში ვკითხულობთ, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ორჯერ შეიცვალა: ჯერ 2017 წლის 20 ოქტომბრამდე გადაიწია, ხოლო შემდგომ 2018 წლის 10 მარტამდე. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პირველად გრაფიკთან შედარებით 8 თვის დაგვიანებით ჩაიბარა.

ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილებები

ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილებები

ფოტო: IDF

IDFI-ის დასკვნით:

  • შესასყიდ სამუშაოზე ელექტრონული ტენდერი არ გამოცხადდა;
  • დადებული ხელშეკრულება არაა ატვირთული სახელმწიფო შესყიდვების მონაცემთა ბაზაში;
  • ხელშეკრულება გაფორმდა კომპანიასთან, რომელიც დაარსდა ხელშეკრულების ხელმოწერამდე 1 დღით ადრე;
  • კომპანიის მფლობელსა და შემსყიდველი უწყების მინისტრის მოადგილეს შორის არის ნათესაური კავშირი;
  • კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი წლის განმავლობაში მონაწილეობა არ მიუღია სხვა სახელმწიფო შესყიდვაში.

On.ge-ს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციით დეპარტამენტიდან აცნობეს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შპს ლენდ მარკ პროჯეკტთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე ჩაატარა ბაზრის კვლევა აღნიშნული მომსახურების გაწევის ეფექტური სერვისის მოძიებისთვის.

უწყების ინფორმაციით, საპროექტო სამუშაოების მომსახურების შესყიდვისას, სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი იყო მიმწოდებლის მაღალი კვალიფიკაცია.

"კომპანიის შერჩევის უმთავრესი კრიტერიუმი გახლდათ არა თავად კომპანია, როგორც იურიდიული სუბიეტი, არამედ მასში დასაქმებული კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელთაც უნდა ჰქონდათ ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის პროექტების განხორციელების მდიდარი გამოცდილება", - ნათქვამია უწყების განცხადებაში.

აქვე ნათქვამია, რომ შპს ლენდ მარკ პროჯექტის ძირითადი სპეციალისტების სამუშაო გამოცდილება და სტაჟი სრულად აკმაყოფილებდა შემსყიდველის მოთხოვნებს.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, სამინისტროს სატენდერო კომისიას ხელმძღვანელობს მინისტრის მოადგილე, რომელსაც არანაირი ნათესაური კავშირი არ აქვს მოცემულ კომპანიასთან.

"ზემოაღნიშნულიდან გამოდინარე, აღნიშნულ შესყიდვაში მონაწილე არცერთ პირს მათი საქმიანობისას არ წარმოქმნია "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ინტერესთა კონფლიქტი", - განგვიმარტეს უწყებაში.

IDFI ასევე მოუწოდებს აუდიტის სამსახურს დაინტერესდეს არსებული საეჭვო გარემოებებით და გამოიკვლიოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შესყიდვები.

On.ge-ს აუდიტის სამსახურის პრესცენტრის წარმომადგენლის ცნობით, მათ უკვე შეისწავლეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური ანგარიში, რომელიც უახლოეს დღეებში აუდიტის სამსახურის საიტზე გამოქვეყნდება.

"სამწუხაროდ ანგარიშის გამოქვეყნებამდე ვერაფერს ვიტყვით, ანგარიშში მოცემული იქნება ყველა მიგნება", - გვითხრეს აუდიტის სამსახურის პრესცენტრში.