ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის მონაცემებით, 1989 წლიდან 2018 წლის პირველი აგვისტოს ჩათვლით, რეგისტრირებული შემთხვევებით აივ ინფექცია ყველაზე ხშირად ჰეტეროსექსუალური კონტაქტით გადაიცემოდა. გთავაზობთ, ამავე პერიოდში აღრიცხულ შიდსის ცენტრის სტატისტიკურ მონაცემებს, ინფექციის გადაცემის გზებზე:

 • 45,8% (3278) - ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად დაინფიცირდა;
 • 40,8% (2921) - ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია;
 • 10,8% (776) - კაცები რომელთაც სექსი აქვთ კაცთან (მსმ);
 • 1,4% (100) - დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით;
 • 0,7% (48) - გადაცემის გზა დაუდგენელია;
 • 0,5% (36) - სისხლის რეციპიენტია.

შიდსის ცენტრის სტატისტიკის თანახმად, 1989 წლიდან 2018 წლის პირველი აგვისტოს მონაცემებით მათთან სულ 7 159 აივ ინფიცირებული პირია რეგისტრირებული. მათ შორის 5 355 კაცია და 1 804 ქალი. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 39 წლამდეა. შიდსი განუვითარდა 3 782 პაციენტს. 1 460 პაციენტი გარდაიცვალა.

სტატისტიკის თანახმად, ბოლო წლებში აივ ინფექცია/შიდსის ახალ შემთხვევათა ანალიზით, სტაბილური ზრდის ტენდენცია შეინიშნება:

 • 2008 წელს - 351;
 • 2009 წელს - 385;
 • 2010 წელს - 455;
 • 2011 წელს - 424;
 • 2012 წელს - 526;
 • 2013 წელს - 490;
 • 2014 წელს - 564;
 • 2015 წელს - 717;
 • 2016 წელს -719.

2018 წლის პირველი აგვისტოს მონაცემებით დაფიქსირებულია – 397 ახალი შემთხვევა. გასულ წელს შესაბამის პერიოდში გამოვლინდა 359 ახალი შემთხვევა.

30 ივნისის მონაცემებით აივ მკურნალობას იტარებს 4 365 (3 864 + 501 აფხაზეთი) პაციენტი, მათგან 49 (39 + 10 (აფხაზი ბავშვი)) – ბავშვია.

აივ ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა რეგისტრირებულია:

 • თბილისში (2 608 შემთხვევა, მათგან 87 უცხოეთის მოქალაქეა 2 დაუდგენელი);
 • სამეგრელოში 909 (აქედან ზუგდიდი - 605);
 • იმერეთში 894 (ქუთაისი 436);
 • აჭარაში 809 (ბათუმი – 512);
 • აფხაზეთში (452);
 • კახეთში (345);
 • ქვემო ქართლში (372);
 • შიდა ქართლში (268);
 • გურიაში (153);
 • ფოთში (110);
 • სამცხე-ჯავახეთში (99).