ცხოვრების ხარისხის და ადამიანების ზოგადი კეთილდღეობის შესწავლისას მეცნიერები ცხოვრებაში სექსის მნიშვნელობას ხშირად საკმარის ყურადღებას არ აქცევენ. ამის გამო ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგებმა ამ საკითხზე კვლევის ჩატარება გადაწყვიტეს და აღმოაჩინეს, რომ გარდა ფიზიკური სიამოვნების მონიჭებისა, სექსი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს განწყობას და დამოკიდებულებას სამყაროს მიმართ.

ექსპერიმენტში 152 სტუდენტი მონაწილეობდა (მათ შორის, 116 ქალი) და მისი მიზანი სექსის სიხშირესა და ზოგად კეთილდღეობას შორის კავშირის აღმოჩენა იყო. მონაწილეების 63% მონოგამიურ ურთიერთობაში იმყოფებოდა. სტუდენტებს 21 დღის განმავლობაში უნდა ეწარმოებინათ დღიური, სადაც ჩაიწერდნენ, როგორ ხასიათზე იყვნენ და რამდენად აზრიანი იყო მათი ცხოვრება. მეცნიერებს ისიც აინტერესებდათ, მიაჩნდათ თუ არა მათ თითოეული სექსუალური აქტი კარგ ან ემოციურ მოვლენად.

შედეგები

"სექსუალური წვდომის ნებართვის მოპოვებას მყისიერი ეფექტი აქვს. ის მაშინვე მოქმედებს ადამიანის თვითშეფასებაზე, ხოლო გრძელ ვადაში - ცხოვრებას აზრს აძლევს", - დაასკვნეს მეცნიერებმა.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ რაც უფრო ინტიმურ და ახლო ურთიერთობაში იმყოფებოდნენ წყვილები, მით მეტად იზრდებოდა ცხოვრებით კმაყოფილება. სწორედ ინტიმურობაა პასუხისმგებელი სექსის შემდგომ დღეს კარგ განწყობაზე. შეიძლება იფიქროთ, რომ სტაბილურ ურთიერთობაში ყოფნა და საყვარელ ადამიანთან სიახლოვე თავისთავად იწვევს ცხოვრებით კმაყოფილებას, მაგრამ მკვლევრების გუნდმა დამატებით განმარტა, რომ სექსის გარეშე მხოლოდ მონოგამიურ ურთიერთობაში ყოფნასა და სასიამოვნო საქმეებით ერთობლივად დაკავებას იგივე ეფექტი არ ჰქონია.

კვლევა მხოლოდ სტუდენტებზე იყო გათვლილი, რაც, თავის მხრივ, შეიძლება მის სანდოობაზე უარყოფითად მოქმედებდეს. მომავალში მეცნიერები აპირებენ, ექსპერიმენტში ზრდასრული ადამიანებიც ჩართონ.