საზოგადოებრივ მაუწყებელში მის გენერალურ დირექტორზე, ვასილ მაღლაფერიძეზე მაღალი თანამდებობრივი სარგო 15 თანამშრომელს აქვს. ამ თანხაში არ არის გათვალისწინებული პრემია და დანამატები. ამის შესახებ ინფორმაცია On.ge-ს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირმა მიაწოდა.

საჯარო ინფორმაციაში არ არის მითითებული რა თანამდებობებზე დასაქმებული ადამიანები იღებენ გენერალურ დირექტორზე მაღალ ანაზღაურებას. ვასილ მაღლაფერიძის ყოველთვიური ხელფასი 5 500 ლარია, რაც წლიურად 66 000 ლარია.

მიღებული საჯარო ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ 2017 წლის დეკემბრის მდგომარეობით გენერალურ დირექტორზე მაღალ ანაზღაურებას იღებდა 12 პირი, ხოლო გათანაბრებულს - 2. 2016 წელს საზოგადოებრივ მაუწყებელში მხოლოდ ერთი ადამიანი იღებდა გენერალურ დირექტორზე მაღალ ანაზღაურებას, ორი კი - გათანაბრებულს.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის მიხედვით, ბოლო სამ წელში საზოგადოებრივი მაუწყებელი შრომის ანაზღაურებაში ბიუჯეტის ნახევარზე მეტს ხარჯავს. 2018 წელს მაუწყებლის ბიუჯეტი 50 მილიონ ლარზე მეტია, შრომის ანაზღაურებაში კი თანხის 54 პროცენტზე მეტი დაიხარჯება. არხზე 2015 წელს 1135 ადამიანი მუშაობდა, 2016 წელს - 1 138, გასულ წელს კი - 1 173.