საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება, რეიტინგი კი არა - ეს არის საქართველოს იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის ერთ-ერთი მიგნება. კვლევის, "რა ღირს საზოგადოებრივი მაუწყებელი?" პრეზენტაცია 2 მაისს გაიმართა.

კვლევაში მოცემულია, რომ 2017 წლის მონაცემებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავალი ყველა სხვა მაუწყებელზე მეტი იყო და 42 322 355 ლარს შეადგენდა. ამავე მონაცემების მიხედვით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს რეიტინგით უსწრებს ისეთი არხები, რომელთა შემოსავლებიც რამდენიმე მილიონით ნაკლებია მის ბიუჯეტზე. ამ არხებს შორისაა რუსთავი 2 ( 32 267 166 ლარი), იმედი (26 857 718 ლარი) და GDS (18 877 088 ლარი).

საია-ში აღნიშნავენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა, ხშირ შემთხვევაში, სხვა საჯარო უწყებებისთვის გამოყოფილ თანხებზე გაცილებით დიდია. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის გამოყოფილი თანხა, დაახლოებით, 12 მილიონით მეტია 10 საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის გამოყოფილ თანხაზე და უტოლდება 7 უწყების წლიურ ბიუჯეტზე.

რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტს, ის 52 522 000 ლარი იქნება. საიას მიერ ჩატარებული კვლევით ირკვევა, რომ ბიუჯეტის ნახევარზე მეტი შრომით ანაზღაურებაზე იხარჯება. მაუწყებელს არ აქვს დამტკიცებული საშტატო განრიგი და შრომის ანაზღაურების განმსაზღვრელი წესი.

ორგანიზაციის წარმოამდგენლებმა პრეზენტაციის დროს აღნიშნეს, რომ არხის სამეურვეო საბჭო ბიუჯეტს ამტკიცებს ისე, რომ არ აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორისგან წარდგენილ დეტალური ინფორმაცია და დასაბუთება.