იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელი სესხის დაფარვის მომენტისთვის საპენსიო ასაკის იქნება მსესხებელმა ორგანიზაციამ დამატებითი არგუმენტებით უნდა დაასაბუთოს. ამის შესახებ საუბარია საქართველოს ეროვნული ბანკის პროექტში.

მაგალითად, თუ ხართ 59 წლის დასაქმებული და გადაწყვეტთ 10-წლიანი იპოთეკური ან სხვა სესხის აღებას უფრო მეტი არგუმენტია საჭირო თანხის მისაღებად. მსესხებელმა კომპანიამ უნდა დასაბუთდეს საპენსიო ასაკის მიღწევის შემთხვევაში სესხის დაფარვა როგორ მოხდება.

"სახელმწიფო პენსიიდან მისაღები შემოსავალი არ შეიძლება გათვალისწინებული იქნას სესხის/კრედიტის დაფარვის წყაროდ", - ვკითხულობთ ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში.

ამავე თემაზე: