საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევის შედეგები წარადგინა, რომლის თანახმადაც დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის, დუშეთისა და მცხეთის გამგებლებისა და მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორისა და მისი მოადგილის მიერ, 2015 წლის განმავლობაში ცალ-ცალკე მოხმარებული საწვავით დედამიწისათვის შემოვლაა შესაძლებელი, რიგ შემთხვევებში თითქმის ორჯერაც კი.

საიას მიერ წარდგენილი კვლევა - ავტომობილით დედამიწის გარშემო მცხეთა-მთიანეთის ადმინისტრაციისა და აღნიშნულ რეგიონში არსებული თვითმმართველობების მიერ (გარდა ყაზბეგისა) 2015 წლის განმავლობაში სამსახურებრივი მიზნებისათვის მოხმარებული საწვავის რაოდენობას შეეხება და გარდა ზემოაღნიშნულისა ირკვევა შემდეგი:

დუშეთის გამგებელმა 2015 წელს სულ 7174 ლიტრი ბენზინი გამოიყენა, რაც საშუალოდ თვეში 600 ლიტრი გამოდის. აღსანიშნავია, რომ მის მიერ ამ საწვავით განვლილი მანძილი არსად აღირიცხება, თუმცა გამოდის, რომ მან გასულ წელს 71 ათასი კილომეტრი გაიარა. ამასთან, საია აღნიშნავს, რომ რადგან ეკვატორის სიგრძე 40 ათასი კილომეტრია, გამოდის, რომ აღნიშნული რაოდენობის საწვავით დუშეთის გამგებელი დედამიწას თითქმის ორჯერ შემოუვლიდა.

აღნიშნულ რეგიონში სხვა მაღალჩინოსნების მიერ გასულ წელს მოხმარებული საწვავის რაოდენობა:

  • დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარე - 6775 ლიტრი.
  • მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი - 8987 ლიტრი.
  • მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე - 5077 ლიტრი.
  • მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - 4556 ლიტრი.

კვლევის შედეგების თანახმად, ორგანიზაცია ამბობს, რომ მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის და რეგიონში არსებული თვითმმართველობების მიერ (გარდა ყაზბეგისა) საწვავის სამსახურებრივი მიზნებისათვის მოხმარებული ოდენობა სულ 264 ტონაზე მეტს შეადგენს და შემდეგ პრობლემებზე საუბრობს:

"არ ხორციელდება სამსახურებრივი მიზნებისათვის გახარჯული საწვავის სათანადო აღრიცხვა. შესაბამისად, მაღალია საწვავის არარაციონალური და პირადი მიზნებისათვის გამოყენების საფრთხე. მცხეთა-მთიანების ადმინისტრაციის, ქალაქ მცხეთის, ასევე დუშეთის და მცხეთის მუნიციპალიტეტების მიერ 2015 წლის განმავლობაში სამსახურებრივი მიზნებისათვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ გახარჯული საწვავის ოდენობა ბევრად დიდია, ვიდრე ეს მათ ბალანსზე რიცხული ავტომობილების მიერ არის გახარჯული 2015 წლის განმავლობაში".