ურბანული ფერმები სიახლე არ არის, ასეთი ტიპის სათბურებს, ბოსტნებსა და ბაღებს უამრავ ქალაქში ნახავთ. "ქალაქური სოფლის მეურნეობა" აგრობიზნესის შედარებით ახალი, მაგრამ მზარდი მიმართულებაა.

ურბანული ფერმების მოწყობა და ბიზნესა ქცევა ქალაქების მიწისქვეშეთშიც წარმატებით შეიძლება და ამის დასტური ლონდონური კომპანია Growing Underground-ია, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თავშესაფარი ფერმად აქცია და იქ მწვანილი მოჰყავს.

ფოტო: Growing Undergrowd

ფოტო: Growing Undergrowd

გვირაბების საერთო ფართობი 1 ჰექტარზე მეტია, რომელიც კომპანიას მთლიანად აქვს ათვისებული.

ფოტო: Independent

ფოტო: Independent

ტექნიკურად გამართული საირიგაციო სისტემა მცენარეების მორწყვაზე ზრუნავს.

ფოტო: Independent

ფოტო: Independent

ფოტო: Independent

დაფასოებული პროდუქტი კი მსხვილ და მცირე სავაჭრო ქსელებშია ჩაშვებული.

ფოტო: Independent

ფოტო: Independent

ასეთი ტიპის ფერმები უკვე ძალიან ბევრ ქალაქშია და მათი მფლობელები ნელ-ნელა იპყრობენ მომხმარებლის გულებს. და როგორც ხედავთ, აგრობიზნესის წამოსაწყებად იდეა და მისი სწორად განხორციელებაც კმარა.