რა ხდება: ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო (TI) აცხადებს, რომ ლევან მიქაბერიძე, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი ჯგუფის, ე.წ. კლანის წევრია, 2024 წლის თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში მეუღლის უძრავ ქონებებს მალავს.

რა გვახსოვს მიქაბერიძეზე: უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეა. უვადო მოსამართლედ ის 2019 წლის დეკემბერში აირჩიეს.

 • პარლამენტში გასაუბრებისას მიქაბერიძემ განაცხადა, რომ სასამართლო სისტემაში ე.წ. კლანური მმართველობის აღქმა არ აქვს.
 • გარდა ამისა, გასაუბრების მომენტისთვის მიქაბერიძე 37 წლის იყო, თუმცა მიაჩნდა, რომ აღნიშნულ თანამდებობაზე 40 წლიდან უნდა ინიშნებოდნენ.

დეტალები: საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო შესაბამის დოკუმენტებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის, ლევან მიქაბერიძის ცოლს, ზეინაბ ჭელიძეს ეკუთვნის მიწის ნაკვეთები, რომლებიც კანონის მოთხოვნის შესაბამისად უნდა აესახა მიქაბერიძეს დეკლარაციაში, თუმცა არ ასახა.

 • საუბარია 984 კვ.მ მიწის ნაკვეთსა და მასზე არსებულ სახლზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სალიბაურში.
 • და ასევე, 520 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სალიბაურში.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საქართველოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის თანახმად, ლევან მიქაბერიძე, როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ვალდებულია ეს ინფორმაცია სრულად ასახოს მისი ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში, — განმარტავს TI.

 • ევროკომისიის რეკომენდაციის თანახმად, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლევან მიქაბერიძე კეთილსინდისიერების შემოწმების მექანიზმს უნდა დაექვემდებაროს.
 • საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად სასამართლოს გაჯანსაღების მიზნით გათვალისწინებული ერთ-ერთი წინაპირობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების, სასამართლოების თავმჯდომარეების და ამ პოზიციებზე დასანიშნი კანდიდატების კეთილსინდისიერების გადამოწმებაა.

მსგავსი: რა აჩუქა მამამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს და რა მოხდებოდა კეთილსინდისიერების შემოწმების შემთხვევაში

კონტექსტი: კეთილსინდისიერების შემოწმების წინააღმდეგ არიან მიმართული მხოლოდ მმართველი პარტია ქართული ოცნება და სასამართლო სისტემის გავლენიანი პირები.

 • მათ რიგშია საქართველოს უზენაესი სასამართლოც, რომელმაც 11 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში "შეშფოთება" გამოთქვა და განაცხადა, რომ კეთილსინდისიერების შემოწმება სასამართლოსა და მოსამართლეების დამოუკიდებლობას ლახავს.

რა უნდა ვიცოდეთ კეთილსინდისიერების შემოწმების შესახებ: ამის შესახებ არა მხოლოდ ევროპელი პარტნიორები, არამედ საქართველოს ორგანული კანონიც საუბრობს, რომლის მიხედვით, კეთილსინდისიერების კრიტერიუმის მახასიათებლებია:

 • პიროვნული კეთილსინდისიერება და პროფესიული სინდისი;
 • დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა და სამართლიანობა;
 • პიროვნული და პროფესიული ქცევა;
 • პიროვნული და პროფესიული რეპუტაცია;

სამოსამართლო გამოცდილების მქონე კანდიდატთან მიმართებით, ამ მახასიათებლებს "ფინანსური ვალდებულება" ემატება. შემფასებლები ითვალისწინებენ ინფორმაციას მისი შემოსავლის წყაროს, აქტივების, საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში არსებული ქონების და ამ ქონებისა და შემოსავლის შესაბამისი ვალისა და ვალდებულების შესახებ.

კანონი განმარტავს, რომ პირის ფინანსური ვალდებულების შემოწმების მიზანია, შეფასდეს, არსებობს თუ არა საფუძველი მისი ქონებრივი ინტერესების მართლმსაჯულების ინტერესებთან დაპირისპირებისა, რამაც, შესაძლებელია, საფრთხე შეუქმნას მის მიუკერძოებლობას. მეტი