მოკლედ: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2024 წლის 1-ელი იანვრიდან ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 270 პირი დააკავა, მათ შორის 27 ნარკორეალიზატორი.

 • ამის შესახებ დღეს, 23 თებერვალს, თეიმურაზ კუპატაძემ, შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა, ბრიფინგზე განაცხადა.

დეტალები: შსს-ს მიხედვით, დაკავებულთა შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე, ირანის, თურქეთის სომხეთის, იორდანიის, რუსეთის, ყაზახეთის, უკრაინის, ბელორუსიის, ერაყისა და ნიდერლანდების სამეფოს მოქალაქეები.

 • შსს-მ დააკავა როგორც ნარკორეალიზატორები, ასევე ე.წ დამდებები, რომლებიც სხვადასხვა ლოკაციებზე დადების მეთოდით ასაღებდნენ ნარკოტიკულ საშუალებებს.
 • "დაკავებულებს შორის, ასევე, არიან ნარკოტიკების საზღვარზე უკანონოდ შემომტანი პირები, რომლებსაც ქვეყანაში სხეულით შემოჰქონდათ სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები", — თქვა თეიმურაზ კუპატაძემ.
 • შსს-მ დაკავებულების პირადი ჩხრეკისას, ასევე მათი ავტომანქანების და საცხოვრებელი ბინების შემოწმებისას, ნივთმტკიცების სახით ამოიღო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები.
 • დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ასევე, თეიმურაზ კუპატაძემ აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებები ძირითადად შემოდის სახმელეთო და საჰაერო გზებით, ასევე საფოსტო გზავნილების მეშვეობით.

 • მისი თქმით, ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად, ნარკოტიკების რეალიზაციამ ინტერნეტ სივრცეში გადაინაცვლა, სადაც "უმეტეს შემთხვევებში ნარკორეალიზატორები გასაღების სქემაში რთავენ ახალგაზრდებს, ონლაინ სივრცეში და სხვადასხვა მეთოდებით აცხადებენ ვაკანსიებს და სთავაზობენ სოლიდურ გასამრჯელოს."

ფართო სურათში: სახელმწიფოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად შეახსენებენ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ მიდგომებსა და გამოწვევებზე.

მაგალითად, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის (SJC) მიერ ახლახან გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ "2021-2022 წლების ანტინარკოტიკული სამოქმედო გეგმა" ითვალისწინებდა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მოსახლეობის პროაქტიული ინფორმირების ვალდებულებას ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებით გამოწვეული ზიანისა და შედეგების თაობაზე.

 • "ამის მიუხედავად, საჯარო უწყებების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე არ ქვეყნდება ინფორმაცია ზედოზირების რისკებზე, სიმპტომებსა და პირველადი დახმარების გზებზე, ამჟამად მოქმედ (2023-2024 წლების) სამოქმედო გეგმაში კი მოსახლეობის პროაქტიული ინფორმირების (მათ შორის საჯარო უწყებების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე საინფორმაციო დოკუმენტების გამოქვეყნების გზით) ღონისძიებები საერთოდ აღარ არის გათვალისწინებული", — აცხადებს SJC.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ზიანის შემცირებისა და ზედოზირებით გამოწვეული ლეტალური შედეგების ეფექტიანი პრევენციისთვის, აუცილებლად მიიჩნევს შემდეგი ნაბიჯების გადადგმას:

 • ნარკოპოლიტიკის ძირეული რეფორმის განხორციელება, რომელიც სადამსჯელო ღონისძიებების ნაცვლად ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და პრევენციული ღონისძიებების გატარებისკენ იქნება მიმართული: "სისტემურ რეფორმაში, პირველ რიგში, მოვიაზრებთ ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას, ნარკოდანაშაულისთვის გათვალისწინებული სანქციების ლიბერალიზაციასა და მკურნალობა-­რეაბილიტაციის სისტემის გაუმჯობესებას", — აღნიშნავს ორგანიზაცია.
 • მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მეთოდით ზედოზირების სტატისტიკის წარმოება;
 • პრეპარატ „ნალოქსონის“ (Naloxone) ხელმისაწვდომობის გაზრდა სააფთიაქო ქსელებში;
 • ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნა;
 • პირველადი პრევენციის გაძლიერების ფარგლებში მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ, პრევენციულ პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა წრის გაფართოება;
 • საზოგადოების პროაქტიული ინფორმირება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საინფორმაციო კამპანიითა და პრევენციული ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებით;
 • გასართობ-სარეკრეაციო და სხვა სივრცეებში, სადაც არსებობს ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების გაზრდილი საფრთხე, ზიანის შემცირებისა და კრიზისული შემთხვევების მართვის მექანიზმების დანერგვა;
 • პირებმა, რომლებიც მოიხმარენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა, თავი შეიკავონ სარისკო ქცევისგან და ისარგებლონ სათემო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული საინფორმაციო თუ ზიანის შემცირებისკენ მიმართული მასალებით.