სოციალური ქსელები ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია, თუმცა ადამიანები ინტერნეტს სხვადასხვა მიზნით იყენებენ ხოლმე. სწორედ ამიტომ, სხვადასხვა სოციალური ქსელიც დანიშნულით ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება. ვნახოთ, შენ რომელი მათგანი ხარ.