მოკლედ: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (SJC) ეხმიანება ფემიციდის მზარდ შემთხვევებს და მთავრობას გაძლიერებული პრევენციული მუშაობას მოუწოდებს.

დეტალები: SJC-ის თქმით, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მკაცრი სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის მიუხედავად, ქალთა მკვლელობებისა და მკვლელობის მცდელობების მაჩვენებელი მაინც მაღალი. ამის მიზეზად SJC რამდენიმე პრობლემას ასახელებს.

  • ძალადობის სუსტი პრევენცია: სოციალური სამართლიანობის მიხედვით, სახელმწიფო დონეზე არსებობს ფემიციდის პრევენციული მექანიზმები, მაგალითად, დამცავი, შემაკავებელი ორდერები, მოძალადეების ელექტრონული მონიტორინგის სისტემები, მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამები, 112-ის მობილური აპლიკაცია.
  • "მექანიზმების გამოყენება ხშირად არ ხდება, ან დაგვიანებით ხდება და არაეფექტურია", — წერია SJC-ის განცხადებაში.
  • გამოძიების და სასამართლო განხილვის ხარვეზები: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წერს, რომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ფემიციდის მცდელობის ნაცვლად შემთხვევა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებად კვალიფიცირდება.
  • "სსკ-ის 53-ე პრიმა მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გენდერული ნიშნით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში მოსამართლე ვალდებულია სასჯელი სულ მცირე ერთი წლით დაამძიმოს, თუმცა, როგორც სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, სასამართლო ამ მექანიზმს იშვიათად იყენებს", — წერს SJC.
  • ძალადობა გამოვლილი ქალების გაძლიერებაზე მიმართული სუსტი პროგრამები: SJC-ის ინფორმაციით, დღესდღეობით სახელმწიფოს ბაზაზე ფუნქციონირებს შვიდი კრიზისული ცენტრი და ხუთი თავშესაფარი, რომელთაგან მხოლოდ თბილისის კრიზისული ცენტრი ითავსებს სადღეღამისო საცხოვრისის ფუნქციას.
  • "კრიზისული ცენტრები გასცემენ დღის მომსახურებებს სამუშაო საათებში, რაც განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები ქალების დიდ ნაწილს არ აძლევს შესაძლებლობას სერვისების უწყვეტად მიიღოს. კრიზისულ ცენტრებში პრობლემურია სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯებიც", — წერია განცხადებაში.
  • გენდერულ ძალადობასთან გამკლავების სისტემური პოლიტიკის არარსებობა, რომელიც დაუპირისპირდება მის სტრუქტურულ მიზეზებს: SJC-ის წერს, რომ საქართველოში კვლავ დომინანტურია პატრიარქალური დღის წესრიგი და სოციალური ნორმები.
  • "არსებული პატრიარქალური სისტემა, სადაც გენდერული როლები იერარქიულად არის განაწილებული, ქალთა მიმართ ძალადობის ნორმალიზებას ახდენს. მოძალადეები ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობას ხშირად როგორც ოჯახზე კაცის ძალაუფლების შენარჩუნების იარაღს იყენებენ", — წერია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებაში.