რა ხდება: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ შეისწავლა სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა 2022-2023 წელს შევსებული დეკლარაციები, რომელთა ნაწილიც ხარვეზიანი აღმოჩნდა.

დეტალები: არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებით, შემცირებულია იმ თანამდებობის პირთა რაოდენობა, რომლებიც ხარვეზებით ავსებენ დეკლარაციას — წლევანდელ დეკლარაციებში 23-მა თანამდებობის პირმა გამოასწორა 2022 წელს გამოვლენილი
ხარვეზები;

  • 250-ზე მეტი თანამდებობის პირიდან დეკლარაცია ხარვეზებით შეავსო 26-მა, რაც 23-ით ნაკლებია შარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით;
  • გამოვლინდა 4 შემთხვევა, როდესაც თანამდებობის პირი ამავდროულად საწარმოს დირექტორია. მათ შორის არიან: სენაკის მერი, ვახტანგ გადელია და აბაშის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ზეზვა მაკალათია;
  • 6 შემთხვევაში თანამდებობის პირებმა დეკლარაციაში არ მიუთითეს მისი ან/და ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. მათ შორის არიან მესტიის მერი, კაპიტონ ჟორჟოლიანი და აბაშის მერი, გიგა გაბელაია.
  • თანამდებობის ერთ პირთან დაკავშირებული კომპანია ჩართულია სახელმწიფო შესყიდვებში.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აღნიშნავს, რომ მათთვის შეუძლებელია შემოწმება, არის თუ არა კვლევაში ნახსენები კომპანიები აქტიური, რადგან ამ მიზნისთვის საჭირო ინფორმაცია წარმოადგენს საგადასახადო საიდუმლოებას.