რა ხდება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სახელწოდებები იცვლება.

დეტალები : პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ კანონპროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტთა პაკეტი პირველი მოსმენით, დაჩქარებული წესით განიხილა.

  • მთავრობის საპარლამენტო მდივნის, ვახტანგ ბაჩიაშვილის თქმით, კანონპროექტის მიხედვით, ახალგაზრდობის კომპონენტი, კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ნაცვლად, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაექვემდებარება.
  • ეს ცვლილება 2024 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდება.
  • შესაბამისად, ჩამოყალიბდება განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრობის სამინისტრო.
  • ასევე, დარჩება — კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.
  • ამასთან, სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს მაკონტროლებელ ორგანოდ, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო განისაზღვრება.