ძალიან დიდი ხანია ადამიანისთვის ოქრო კარგად გამოცდილი და ღირებულების შემნახველი აქტივია. დღესაც, თანამედროვე მსოფლიოში, როდესაც ეკონომიკაში არასტაბილური გარემოა, ზოგიერთი ინვესტორისთვის თავშესაფარი სწორედ ეს ლითონია.

შეავსე ტესტი და გაიგე, რამდენად კარგად გესმის ზოგადად ოქროს გამოყენება ინვესტირებისთვის და შეგიძლია თუ არა ამით ფინანსური ურთიერთობები კარგად აწარმოო.

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ ოქროში ინვესტიციის საკითხებს

ტესტის დაწყება

1 / 10 შენი აზრით, დაახლოებით რამდენი ხანია, რაც ადამიანი ოქროს იყენებს, როგორც ღირებულ აქტივს?

Businesstoday.com

Giphy

Giphy/Friends

Giphy

Giphy

2 / 10 რა არის ის ძირითადი, რომელიც განსაზღვრავს ოქროს ფასს?

ndtv.com

Giphy

Malin Sofrone / Dribbble

Giphy

Giphy

3 / 10 რამდენ კარატიანია სუფთა ოქრო?

Businesstoday/Navneet Dubey

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

4 / 10 აბა ცოტა გავართულოთ — ოქროს ინვესტიციის რომელი ფორმა მოიცავს ფიზიკურად ოქროს შეძენა-შენახვას?

Freepik

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

5 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რომელია ოქროს ფასის საყოველთაოდ გამოყენებული საორიენტაციო ნიშანი?

Freepik

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

6 / 10 ეროვნულ ბანკზეც გკითხავთ — ზოგადად, რას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკი?

Giphy

7 / 10 შენი აზრით, რა არის ოქროს სერთიფიკატი?

საქართველოს ეროვნული ბანკი

Giphy

8 / 10 აბა ისიც გვითხარი — საქართველოს ეროვნული ბანკი რომელი ქვეყნის ზარაფხანიდან მიიღებს ოქროს ზოდებს?

Freepik

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

9 / 10 შენი აზრით, რატომაა დანაზოგების დივერსიფიკაციისთვის ოქრო ყველაზე კარგი საშუალება?

Freepik

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

10 / 10 დაბოლოს, რა მნიშვნელობა აქვს ოქრო-ვერცხლის თანაფარდობას ძვირფასი ლითონების ინვესტირებაში?

Freepik

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...