მოკლედ: მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) ცნობით, კანონპროექტი, საარჩევნო კოდექსში შესატანი შესაბამისი ცვლილებების შესახებ, პარლამენტში ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა შეიტანეს.

  • წინადადება გულისხმობს, სხვა სახელმწიფოში მყოფმა საქართველოს მოქალაქემ წინასწარ გაიაროს რეგისტრაცია სპეციალურ ვებგვერდზე და შემდეგ, იმავე პლატფორმის გამოყენებით შეძლოს არჩევნებში მონაწილეობა, "რათა ყველა ამომრჩეველი უზრუნველყოფილი იყოს კონსტიტუციით მინიჭებული ხმის უფლებით, მიუხედავად მათი ადგილსამყოფლისა."

რატომ არის მნიშვნელოვანი: კანონპროექტის განმარტებითი ბარათი ხაზს უსვამს დაბრკოლებებს, რომელსაც უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები არჩევნების დროს აწყდებიან.

  • სხვა სახელმწიფოში მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტურ უმრავლესობას, შეზღუდული აქვს არჩევნებში ხმის მიცემის შესაძლებლობა, რადგან გახსნილი საარჩევნო უბნები სრულად ვერ ფარავს მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეთა ადგილსამყოფელს.
  • საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები ხშირ შემთხვევაში ვერ ახერხებენ საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მისვლას, ვინაიდან საკმაოდ დიდი მანძილის დაფარვა და დროის ხარჯვა უწევთ გადაადგილების კუთხით.
  • ასევე, ეს ადამიანები იძულებულები ხდებიან, რომ აიღონ სამსახურში შვებულება, რაც მათი შემოსავლის შემცირებას იწვევს.
  • "ზემოთ აღნიშნული ფაქტორები ნეგატიურად მოქმედებს სხვა ქვეყანაში მყოფი ამომრჩევლების საარჩევნო აქტივობაზე და ეზღუდებათ კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება — დააფიქსირონ საკუთარი პოლიტიკური არჩევანი", — წერია EECMD-ის განცხადებაში.

ბოლო ხაზი: კანონპროექტის მიხედვით, მოცემული პრობლემიდან ერთადერთი გამოსავალი ინტერნეტზე დაფუძნებული დისტანციური არჩევნების (Internet voting) დანერგვაა, რომელიც "დღითიდღე უფრო მეტ პოპულარობას და სანდოობას იძენს საზოგადოებაში."