რა ხდება: აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებასთან დაკავშირებული ჯარიმები იზრდება.

  • კანონპროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც აღნიშნულ ცვლილებას ითვალისწინებს, პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით, 80 ხმით მიიღო.

დეტალები: ცვლილების თანახმად, ჯარიმა იზრდება დროის ნებისმიერ მონაკვეთში, საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ან საზოგადოებრივ-საჯარო დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვებ ნორმებზე გადამეტებისთვის.

  • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ მაია ბითაძემ თქვა, რომ პირველივე ჯერზე, სანქცია, ნაცვლად გაფრთხილებისა, განისაზღვრება ფულადი მაჩვენებლით.

რა ოდენობით განისაზღვრება ჯარიმა: კანონპროექტით, პირველივე შემთხვევაში, ჯარიმის ოდენობა, ფიზიკური პირის შემთხვევაში 150 ლარი იქნება, ხოლო იურიდიული პირის და ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში -1500 ლარი.

  • განმეორების შემთხვევაში, ჯარიმის ოდენობა ფიზიკური პირებისთვის იქნება 500 ლარი, ხოლო იურიდიული პირის და ინდივიდუალური მეწარმისთვის - 5000 ლარი.
  • მესამე და ყოველ მომდევნო შემთხვევაში, ფიზიკური პირისთვის ჯარიმის ოდენობა 1000 ლარით განისაზღვრება, ხოლო იურიდიული პირის და ინდივიდუალური მეწარმისთვის - 10 000 ლარით.