ჩვენს ყოველდღიურობაში სურსათის უვნებლობის საკითხი საკმაოდ აქტუალურია. იმისათვის რომ მაქსიმალურად დაცულები ვიყოთ, უნდა ვიცოდეთ, სადაა უმჯობესი სურსათის შეძენა, რას უნდა მივაქციოთ ამ დროს ყურადღება, ვინაა პასუხისმგებელი სურსათის უვნებლობაზე, სად შეიძლება ამ საკითხზე მეტი ინფორმაციის მიღება და სხვა.

შეავსე ეს ტესტი და გაიგე, რამდენად ხარ სურსათის უვნებლობის ექსპერტი.

ტესტი: გაიგე, ხარ თუ არა სურსათის უვნებლობის ექსპერტი

ტესტის დაწყება

1 / 8 რა საფრთხე შეიძლება შეუქმნას ადამიანს სურსათმა?

Freepik

2 / 8 დაასრულე წინადადება: საქართველოში ყოველწლიურად ადამიანის სურსათით მოწამვლის/დაავადების აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა…

Freepik

3 / 8 ვისი პასუხისმგებლობაა სურსათის უვნებლობაზე ზრუნვა?

Freepik

4 / 8 შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს სასურსათო პროდუქტის ყოველდღიური შემოწმება?

Freepik

5 / 8 წლების განმავლობაში კარგი რეპუტაციითა და უვნებელი სურსათით განთქმულ კომპანიას ყოველთვის უნდა ენდო?

Freepik

6 / 8 დაასრულე წინადადება: სურსათის შეძენა უმჯობესია…

Freepik

7 / 8 მართალია თუ არა მოსაზრება, რომ რაც უფრო ძვირია სურსათი მით უფრო უვნებელია?

Freepik

8 / 8 რას უნდა დავაკვირდეთ პროდუქტის ეტიკეტზე?

Freepik

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ტესტი მომზადებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის დაკვეთით, ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD–Georgia) მეოთხე ფაზის (ENPARD IV) ფარგლებში, ასევე,ორგანიზაციის პური მსოფლიოს (გერმანია) მიერ დაფინანსებული პროექტის გაზრდილი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა და მომხმარებელთა ცნობიერება მხარდაჭერით. პროექტს ახორციელებს კოალიცია, რომელშიც შედიან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (წამყვანი პარტნიორი), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და საქართველოს მთიანი რეგიონების ამბროლაურის რაიონის ფერმერ-მეფუტკრეთა ასოციაცია.

ეს ტესტი შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.