ფემინისტური ორგანიზაცია საფარი უკვე 22 წელია, რაც გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობს. ამ პერიოდის განმავლობაში, საფარმა ქალთა გაძლიერებისთვის, ძალადობის პრევენციისა და თანასწორობის იდეების გავრცელებისთვის არაერთი აქტივობა განახორციელა. აღნიშნული აქტივობები ძირითადად ქალებთან მუშაობას მოიაზრებდა, ახლა კი ახალ პროექტს იწყებენ, რომლის ფარგლებში Gen-Z (17-დან 27 წლამდე) ბიჭებთან მუშაობას, მათთვის გენდერული თანასწორობის, ჯანსაღი და ტოქსიკური მასკულინობისა და თანასწორობის მნიშვნელობის შესახებ ცოდნის გაზიარებას აპირებენ.

ახალი პროექტის ფარგლებში შეიქმნება პლატფორმა, რომელიც გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლის გზაზე მოზარდი ბიჭებისა და ახალგაზრდა კაცების როლის გააზრებას შეუწყობს ხელს და ძალადობის პრევენციის, მასკულინობის ჯანსაღი გააზრებისა და თანასწორობის გავრცელების საშუალებად იქცევა.

პლატფორმის ამოქმედებამდე და პროექტით გათვალისწინებული სხვა აქტივობების დაწყებამდე, საფარი ატარებს კვლევას. კვლევის მიზანია, საბაზო ცოდნის შეგროვება ჯენზის გამოცდილებებზე, განწყობებზე, რწმენებსა თუ დამოკიდებულებებზე. კვლევის ფარგლებში ტარდება ფოკუს ჯგუფები 17-27 წლის ბიჭებისთვის.

როგორ და რატომ უნდა ჩაერთოთ ფოკუს ჯგუფებში

პროექტი ახალგაზრდა კაცების თანასწორობისთვის ბრძოლაში მეტ ჩართულობას გულისხმობს, ამიტომ საწყის ეტაპზე გენდერული სტერეოტიპების, ჯანსაღი და ტოქსიკური მასკულინობისა და თანასწორობის საკითხებზე მათი დამოკიდებულების გაგება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობისთვის არ არსებობს განსაკუთრებული კრიტერიუმები: ამისთვის უბრალოდ აუცილებელია, რომ იყო 17-დან 27 წლამდე, ქართულად გამართულად საუბრობდე და გქონდეს მზაობა, რომ შენი მოსაზრებები მკვლევარს გაუზიარო.

ფოკუს ჯგუფები ონლაინ ჩატარდება და მასში მონაწილეობას საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან შეძლებთ. პროექტის ფარგლებში სულ 6 ორსაათიანი ფოკუს ჯგუფი ჩატარდება — სამი 13 სექტემბერს, დანარჩენი სამი კი — 15 სექტემბერს.

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობისთვის აუცილებელია 14 სექტემბრის ჩათვლით დარეგისტრირდე აღნიშნულ ბმულზე.

აღსანიშნავია, რომ კვლევის შედეგები ანონიმურია და ის საჯაროდ არ გავრცელდება, ეს არის საბაზო კვლევა, რომელსაც საფარი პროექტის შემდეგი აქტივობების დაგეგმვისას გამოიყენებს.

რა უნდა იცოდეთ პროექტის მომდევნო ეტაპების შესახებ

პროექტის პირველი ეტაპის — ფოკუს ჯგუფების შემდეგ, საფარი კვლევის მონაწილე 15 ბიჭთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან გენდერის საკითხებზე ცოდნის გაზიარებითა და თანასწორობისთვის ბრძოლაში მონაწილეობით, თანამშრომლობას გეგმავს.

შერჩეული ბიჭები პროექტისთვის შექმნილ სასწავლო კურსში მიიღებენ მონაწილეობას, რომლის მოდული და კურიკულუმი უკვე მზად არის.

საფარის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის, ნათია გვრიტიშვილის თქმით სასწავლო კურსი მოიცავს სწავლებას გენდერთან დაკავშირებულ არაერთ საკითხზე.

"ტრენინგის ფარგლებში, Gen-Z ბიჭები გაივლიან სწავლებას ზოგადად გენდერულ საკითხებზე — თანასწორობაზე, მასკულინობაზე, მათ შორის, ჯანსაღ და ტოქსიკურ მასკულინობაზე. ტრენინგის შემდეგ მათ შეეძლებათ, ჩვენი მენტორობით დაგეგმონ შეხვედრები თანატოლებთან, მიღებული ცოდნა გაუზიარონ სხვებს და ისაუბრონ ამ საკითხებზე", — აღნიშნავს ნათია.

როგორც უკვე ვახსენეთ, საფარი პროექტის ფარგლებში სოციალური მედიის პლატფორმის შექმნასაც გეგმავს, რომელიც ახალგაზრდა ბიჭებს საშუალებას მისცემს, რომ სხვადასხვა, მათთვის სასურველი ტიპის კონტენტი შექმნან და სასწავლო კურსის ფარგლებში მიღებული ცოდნა სხვებსაც გაუზიარონ. ამ პლატფორმის ხელმძღვანელის პოზიციაზე საფარს ვაკანსია აქვს გამოცხადებული, რომლის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას აღნიშნულ ბმულზე ნახავთ.

თუ ფიქრობ, რომ თანასწორი, არადისკრიმინაციული და არაძალადობრივი საზოგადოების შესაქმნელად მისი თითოეული წევრის ჩართულობა მნიშვნელოვანია, დარეგისტრირდი ფოკუს ჯგუფზე და სამომავლოდ სხვების ინფორმირებასაც ხელი შეუწყვე.