ყველა ადამიანის გამოცდილება განსხვავდება. თითოეულ ჩვენგანს გვიწევს გამოწვევებთან გამკლავება და თვითგანვითარებაზე ზრუნვა, თუმცა რიგი ფაქტორები კიდევ უფრო დიდ ბარიერებს გვიქმნის. სხვა ადამიანების გამოცდილების გაზიარება და მეტის გაგება აუცილებელია, რათა ბევრად გათვითცნობიერებული მოქალაქე ვიყოთ.

შეავსე ტესტი და გაიგე, რა იცი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ.

ტესტი: რა იცი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 9 რით არის გამოწვული ცერებრული დამბლა?

შეაღე

2 / 9 იცი, რამდენი ქრომოსომა აქვთ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს?

Healthline

3 / 9 რა მახასიათებლები აქვს აუტისტური სპექტრის აშლილობას?

SA

4 / 9 რა განსხვავებაა შფოთვასა და შფოთვით აშლილობას შორის?

Andy Dribbble

5 / 9 ძირითადად რა ასაკში ვლინდება მარტივი ტიკები?

Spectrum

6 / 9 ჩამოთვლილთაგან, რა ნიშნები შეიძლება გამოვლინდეს ცნობიერების დათრგუნვით მიმდინარე ეპილეფსიური გულყრისას?

NYP

7 / 9 რა სირთულეებით ხასიათდება ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა?

Chetna Foundation

8 / 9 რა არის დისლექსია, დისგრაფია და დისკალკულია?

Science

9 / 9 იცი, როგორ იშიფრება ADHD?

SheKnows

იტვირთება...
ერთი წუთით...