რატომ არის მნიშვნელოვანი: საქართველოს კანონმდებლობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხები გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფინანსებლად გამოიყოფა.

 • ასეთი ფონდიდან თანხების განკარგვის მიზანი შეიძლება, იყოს სტიქიური უბედურებები, ეპიდემიები, ეკოლოგიური და სხვა სახის კატასტროფები.
 • თუმცა, არასამთავრობო ორგანიზაციები წლებია, მიუთითებენ, რომ სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვა გაუმჭვირვალობით გამოირჩევა.
 • პირველ რიგში, იმიტომ, რომ მსგავსი ტიპის ხარჯებზე არ ვრცელდება შესყიდვების შესახებ კანონი.
 • შესაბამისად, საჯარო დაწესებულებებს, რომლებიც იღებენ დაფინანსებას სარეზერვო ფონდებიდან, თავისუფლად შეუძლიათ, შესყიდვები ტენდერების გვერდის ავლით განახორციელონ.

დეტალები: ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თანახმად, 2022 წელს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები 55 000 000 ლარით განისაზღვრა.

 • სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ 50 895 300 ლარი, საკასო შესრულებამ კი — 49 581 700 ლარი შეადგინა.
 • ქვემოთ მოცემულია ფონდიდან დაფინანსებული ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც გაუთვალისწინებელი ან გადაუდებელი ხარჯების კატეგორიაში არ ჯდება.

მთავრობის ადმინისტრაცია: მეფე ერეკლე მეორის 300 წლის იუბილესა და ნიკო ფიროსმანის 160 წლის იუბილეს აღსანიშნავი ღონისძიებების დაფინანსება — 719 501,68 ლ.

 • მთის კვირეულის ფარგლებში (თუშეთში, ყაზბეგში, შოვსა და მესტიაში) გასამართი ღონისძიებებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება — 2 079 154,49 ლ.
 • ღვინის ფესტივალის ფარგლებში (26 ლოკაციაზე) გასამართი ღონისძიებებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება — 7 455 724,02 ლ.
 • უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, რეგიონალურ ფინანსურ და საბანკო ჰაბად პოზიციონირების საკითხებზე ხელშეწყობისათვის აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების დაფინანსება — 3 755 904,98 ლ.
 • დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული უწყებებისა და ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსება — 1 255 933,11 ლ.
 • საახალწლო და მიმდინარე წლის შემაჯამებელი ღონისძიებების ორგანიზების შესახებ განკარგულებისა და 2022 წლის დასრულებასთან დაკავშირებით გასამართი ღონისძიებებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება — 8 880 504,78 ლ.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო: იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში ქართული კულტურის ცენტრის მშენებლობის დაწყებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება — 228 382, 50 ლ.

 • ლობისტური მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით ჩართველ სთრაითეჯი გრუფთან (The Chartwell Stretege Group, LLC) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება — 1 248 135 ლ.

თავდაცვის სამინისტრო: დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული უწყებებისა და ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსება — 1 862 530, 91 ლ.

კულტურის სამინისტრო: დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული უწყებებისა და ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსება — 1 418 234, 36 ლ.

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური: თანამშრომელთა მივლინებების, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის, კომუნალური და სხვა მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება — 699 336,09.

პროკურატურა: პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის რიგით 27-ე წლიური კონფერენციისა და ასოციაციის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრთა გენერალური შეხვედრის სათანადოდ ორგანიზებისა და აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება — 996 379, 65 ლ.