ქორწინება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია, რომელსაც ზოგიერთი ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში დგამს. ეს გადაწყვეტილება წყვილმა გააზრებულად უნდა მიიღოს და ისეთი მნიშვნელოვანი გარემოებები გაითვალისწინოს, როგორებიცაა განათლებისა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა, რეპროდუქციული უფლებები, ფინანსური მდგომარეობა, საოჯახო და ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული საქმეების გადანაწილება და სხვა.

ამ ქვიზში ქორწინებასთან დაკავშირებულ კითხვებს დაგისვამთ და ბოლოს გეტყვით, როდის უნდა დაქორწინდე:

შენი აზრით, როგორ უნდა ინაწილებდნენ პარტნიორები საოჯახო საქმეებს?

Boyko / Dribbble

როგორ ფიქრობ, რომელია ყველაზე მთავარი ქორწინებაში?

Micah Bowers / Dribbble

შენი აზრით, ვის აქვს ქორწინების შემდეგ სწავლისა და კარიერული განვითარების უფლება?

Mariia / Dribbble

შვილის ყოლის საკითხს პარტნიორთან როგორ გადაწყვეტდი?

Shakuro Graphics / Dribbble

როგორ გადაინაწილებდი პარტნიორთან ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებულ საქმეებს?

Uran Duo / Dibbble

შენი აზრით, როგორ უნდა მიიღონ პარტნიორებმა მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილება?

Olga Semklo / Dribbble

რა ასაკი მიგაჩნია ქორწინებისთვის საუკეთესოდ?

Elena / Dribbble

წინამდებარე მასალა მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდთან (UNFPA) თანამშრომლობით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის "გენდერული თანასწორობისათვის" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის ფინანსური მხარდაჭერით. მისი შინაარსი წარმოადგენს On.ge-ს პასუხისმგებლობას და შესაძლოა, არ ასახავდეს შვედეთისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის ხედვას.