საუკუნეების შემდეგაც კი, ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტი და პერსონაჟები ქართული ლიტერატურისთვის ისევ განხილვის თემად რჩება. ამ ნაწარმოების გაცნობის შემდეგ, ალბათ, შენც გიფიქრია, რომელია მისი საუკეთესო პერსონაჟი. ახლა კი აზრის დაფიქსირება ჩვენს გამოკითხვაში შეგიძლია.