შეიძლება, ერთი შეხედვით მარტივ კითხვად მოგეჩვენოს, მაგრამ სინამდვილეში, დრო უძვირფასესი რესურსია და ამ კითხვაზე პასუხიც პირდაპირ აისახება ქალებისა და კაცების ცხოვრებაზე, მათი შესაძლებლობების რეალიზებასა და წინსვლაზე. ჩვენი ტესტი დაგეხმარება, შეამოწმო, რამდენად იცი, თუ როგორ ანაწილებენ და რას უთმობენ დროს ქალები და კაცები საქართველოში.

ტესტი: რაში ხარჯავენ დროს ქალები და კაცები საქართველოში?

ტესტის დაწყება

1 / 10 როგორ ფიქრობ, ქალები უფრო მეტ დროს უთმობენ აუნაზღაურებელ საოჯახო შრომას, თუ კაცები?

UN WOMEN

2 / 10 და აუნაზღაურებელ ზრუნვაზე რას იტყოდი? ამ შრომას ქალები უფრო დიდ დროს უთმობენ, თუ კაცები?

UN WOMEN

3 / 10 ეთანხმები, თუ არა მოსაზრებას, რომ საქართველოში დღეს ბავშვებზე დედები და მამები თანაბრად ზრუნავენ?

Tiffany Beucher

4 / 10 და რა ხდება მაშინ, როცა ორივე მშობელი მუშაობს?

CINTA ARRIBAS

5 / 10 როგორ ფიქრობ, ბავშვზე ზრუნვის რომელ აქტივობებზე ხარჯავენ ყველაზე მეტ დროს მამები?

Getty Images

6 / 10 რომელი ქალები ხარჯავენ უფრო დიდ დროს აუნაზღაურებელ შრომაზე?

VOX

7 / 10 საქართველოში ქალებს უფრო ნაკლები თავისუფალი დრო აქვთ, ვიდრე კაცებს. როგორ ფიქრობ, რომელ ქალებს აქვთ ნაკლები თავისუფალი დრო საქართველოში?

ROBERT NEUBECKER

8 / 10 როგორ ფიქრობ, რას ცვლის ქალებისთვის ოჯახში სხვა შრომისუნარიანი ქალის ყოფნა?

JULIA BRECKENREID

9 / 10 აუნაზღაურებელი საოჯახო შრომის ტვირთი ქალებს ნაკლებ დროს უტოვებს ანაზღაურებადი საქმიანობისთვის. როგორ ფიქრობ, რა კატეგორიის ქალებს რჩებათ ნაკლები დრო ანაზღაურებადი შრომისთვის?

ABC News / Emma Machan

10 / 10 როგორც ვნახეთ, აუნაზღაურებელი შრომის ტვირთი საქართველოში ძირითადად ქალების მხრებზე გადადის, შენი აზრით, როგორ ცვლის ეს მათ ცხოვრებას?

UN Women

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) საქართველოს ოფისთან თანამშრომლობით.