საქსტატის ინფორმაციით, დეკემბერში მთლიანი შინა პროდუქტი, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8,4%-ით გაიზარდა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საქსტატი ყოველთვიურად აწარმოებს ეკონომიკის ზრდის წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე.

 • მშპ და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის მთავარი მაჩვენებელია.
 • მშპ-ს ზრდის ტემპის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სისწრაფეს ასახავს;
 • ნომინალურ ზრდის ტემპთან ერთად გასათალისწინებელია საბაზისო პერიოდიც.

დეკემბერში ზრდის ტენდენცია რამდენიმე მიმართულებით დაფიქსირდა, მათ შორის:

 • მშენებლობის;
 • საფინანსო საქმიანობების;
 • ტრანსპორტისა და დასაწყობების;
 • ვაჭრობი;
 • ინფორმაციისა და კომუნიკაციების
 • სასტუმროებისა და რესტორნების.

დეტალები: 2022 წლის იანვარი-დეკემბრის პერიოდში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 29,1%-ით გაიზარდა.

 • ექსპორტი — 38,5%-ით, $459 მილიონამდე;
 • იმპორტი — 25,2%-ით, $1 002.8 მილიონამდე;
 • გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 18,1%-ით გაიზარდა.