საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 2022 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოაქვეყნა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ხსენებული ინდექსი კორუფციის გლობალური რეიტინგია. ის ქვეყნის საჯარო სექტორის კორუმპირებულობის დონეს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევების საფუძველზე ზომავს.

  • საქართველოს შემთხვევაში ქულა 2012 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა.

დეტალები: კორუფციის გლობალური აღქმის ინდექსის მიხედვით, საქართველოს 56 ქულა აქვს და 180 ქვეყანას შორის 41-ე ადგილს იკავებს.

  • მიუხედავად იმისა, რომ გლობალურ რეიტინგში საქართველოს ქულა, წინა წელთან შედარებით, 1-ით გაიზარდა, TI-ის განცხადებით, ასეთი ცვლილება სტატისტიკურად უმნიშვნელოდ ითვლება და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანას კორუფციის წინააღმდეგ ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგამს.

TI-ის შეფასებით, რეიტინგში საქართველოს შედეგს, ძირითადად, წვრილმანი მექრთამეობის დაბალი დონე განაპირობებს, თუმცა, ამავდროულად, გამოწვევად რჩება ელიტური კორუფცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკური ნების არარსებობა.

  • ინდექსის შედეგის ანალიზში ნათქვამია, რომ იზრდება მაღალი დონის კორუფცია და ღრმავდება სახელმწიფო ინსტიტუციების მიტაცება.
  • "ქართულმა ოცნებამ, რომლის მმართველად საყოველთაოდ მიიჩნევა საქართველოს უმდიდრესი ადამიანი და ყოფილი პრემიერმინისტრი, ბიძინა ივანიშვილი, მიიტაცა ძირითადი სახელმწიფო ინსტიტუციები, სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოები, რის გამოც უმაღლეს დონეზე ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება ძირითადად დაუსჯელი რჩება", — ვკითხულობთ ტექსტში.

ორგანიზაციის განცხადებით, ქვეყანაში მაღალი დონის კორუფცია კლეპტოკრატიის სახეს იღებს.

  • ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მმართველები იყენებენ პოლიტიკურ ძალაუფლებას, რათა მიითვისონ ქვეყნის სიმდიდრე და ჩაახშონ ნებისმიერი კრიტიკული ხმა როგორც პოლიტიკურ ოპოზიციაში, ისე მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში.

რეკომენდაციები, რომლებსაც გამჭვირვალობა საქართველო მთავრობას სთავაზობს ასეთია:

  • დაიწყოს მაღალი დონის სავარაუდო კორუფციული შემთხვევების ეფექტური გამოძიება;
  • გაძლიერდეს საზედამხედველო ინსტიტუციები, პირველ რიგში კი, პარლამენტის როლი;
  • საშუალება მიეცეს მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს უსაფრთხო გარემოში, თავისუფლად შეასრულონ მათი საზედამხედველო ფუნქცია;
  • განვითარდეს კრიტიკული მედია და საგამოძიებო ჟურნალისტიკა, ხელი შეეწყოს არასამთავრობო სექტორს, ანტიკორუფციულ ორგანიზაციებს.