განცხადებას დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის (DRI) ფეისბუქგვერდზე ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ევროპულმა საბჭომ ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებიდან მოლდოვასა და უკრაინას კანდიდატის სტატუსი, ხოლო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა.

  • სამივე ქვეყანას გადაეცა კონკრეტული რეკომენდაციები და მათი შესრულება დაევალათ. საქართველოს შემთხვევაში, კანდიდატის სტატუსის მინიჭების წინაპირობა სწორედ 12 რეკომენდაციის შესრულებაა.
  • პუნქტების შესრულების პროცესი არაერთხელ გააკრიტიკეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა.
  • მე-8 რეკომენდაცია მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვას და ძალადობის ფაქტებზე ეფექტურ რეაგირებას ითხოვს.

DRI წერს, რომ ამავე პუნქტში არაორაზროვნად არის მითითებული მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ დაგეგმილი ძალადობის ორგანიზატორების იდენტიფიცირებისა და პასუხისგებაში მიცემის აუცილებლობა.

  • აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად ამისა, გეგმაში, რომელიც მმართველმა პარტიამ წარმოადგინა, მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ დაგეგმილი ძალადობის ორგანიზატორების იდენტიფიცირებისა და პასუხისგებაში მისაცემად გადასადგმელი ნაბიჯების შესახებ არაფერია მითითებული.
  • ნათქვამია, რომ გეგმა მხოლოდ "ყველა შესაბამისი საქმის გამოძიების შესახებ" ინფორმაციის საჯარო გავრცელების ვალდებულებით შემოიფარგლება.
  • "რაც ავიწროებს ევროკომისიის რეკომენდაციას და სრულად არ შეესაბამება მის სულისკვეთებასა და შინაარსს".

ქართულ ოცნებაში არაერთი კრიტიკის მიუხედავად, მაინც ამტკიცებენ, რომ პუნქტების შესრულების პროცესი წარმატებით წარიმართა.

  • მაგალითად, გასული წლის 26 დეკემბერს ღარიბაშვილმა თქვა, რომ საქართველომ ევროკომისიის რეკომენდაციები "ზედმიწევნით სწორად" შეასრულა.