საქსტატის მონაცემებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის მესამე კვარტალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2-ჯერ გაიზარდა და $745 მილიონს მიაღწია, მათ შორის უძრავი ქონების მიმართულებით 28,5-ჯერ $265 მილიონამდე გაიზარდა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მშპ-ის შემადგენელი ერთ-ერთი კომპონენტია.

 • ინვესტიციების ზრდისას იზრდება ეკონომიკა;
 • იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა;
 • ზოგ შემთხვევაში იზრდება დასაქმებულთა კვალიფიკაციის დონე.

მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი — $166 მილიონის ინვესტიცია ესპანეთიდან შემოვიდა. გარდა ამისა:

 • ბრიტანეთიდან — $123 მილიონი;
 • ირლანდიიდან — $120 მილიონი;
 • შეერთებული შტატებიდან — $65 მილიონი;
 • ნიდერლანდებიდან — $48 მილიონი;
 • რუსეთიდან — $42 მილიონი.

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2 750%-ით არის გაზრდილი და $265 მილიონს აჭარბებს.

 • უძრავი ქონებით დაინტერესებამ მათი გასაქირავებელი და გასაყიდი ფასი მნიშვნელოვნად გაზარდა.
 • სავარაუდოა, რომ უძრავ ქონებაზე ფასის ზრდა სხვა მიზეზებთან ერთად საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლამაც გამოიწვია — ომის დაწყებისა და მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ რუსების შემოდინებისას გაიზარდა გასაქირავებელი ბინების ფასი, რადგან ისინი მეტს იხდიდინენ.

სხვა სფეროებიდან საფინანსო სექტორში $159 მილიონის ინვესტიცია ჩაიდო.

 • ხელოვნება, გართობასა და დასვენებაში — $143 მილიონი;
 • დამამუშავებელ მრეწველობაში — $38 მილიონი;
 • ტრანსპორტსა და დასაწყობებაში — $35 მილიონი;
 • ინფორმაციასა და კომუნიკაციაში — $24 მილიონი.

მთლიანად, პირველ სამ კვარტალში შემოსული ინვესტიციების ჯამური მოცულობა, წინასწარი მონაცემებით, $1 676 მილიარდს შეადგენს.

 • რაც გასული წლის ანალოგიური მაჩვენებლის დაზუსტებულ მონაცემებს 102%-ით აჭარბებს.