ნატა ქორიძემ დაწერა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან რეორგანიზაციის მოტივით გაათავისუფლეს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: როგორც ქორიძე აღნიშნავს, დამსაქმებელმა განუცხადა, რომ რეორგანიზაციის შედეგად სამინისტროში უსაფრთხოების პოლიტიკის და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის პოზიცია უქმდება.

  • ქორიძე პარტია გირჩი — მეტი თავისუფლების ლიდერის, ზურაბ ჯაფარიძის ცოლია. პოლიტიკოსის თქმით, მოტივები პოლიტიკურია — "აქამდე ვერ მოახერხეს იმის გამო, რომ სამ წლამდე ბავშვი თუ გყავს, სამ წლამდე სამსახურიდან ვერ გიშვებენ ვერც რეორგანიზაციის მიზეზით".

დეტალები: როგორც საგარეოს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი აცხადებს, სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში რეორგანიზაცია სექტემბერში გამოცხადდა.

  • აღნიშნავენ, რომ ამის მიზეზი საგარეო პოლიტიკური ამოცანებიდან გამომდინარე რიგი სტრუქტურული ერთეულების გაძლიერების საჭიროება, მათი გამსხვილება დეპარტამენტიდან დირექტორატის ფორმატში, რამაც მოითხოვა შესაბამისი საშტატო ერთეულების ოპტიმიზაცია.
  • "ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია წარმოადგენს სახელმწიფოს კონსტიტუციურ ვალდებულებას, რომლის აღსრულება არის საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტული მიმართულება"
  • მათი განცხადებით, სამინისტროში რეორგანიზაციის შედეგად შეიქმნა უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გენერალური დირექტორატი;
  • "აღნიშნულმა ცვლილებამ გამოიწვია აქამდე დეპარტამენტში არსებული საშტატო ერთეულების ოპტიმიზაცია, მათ შორის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის პოზიციის გაუქმება", — აცხადებს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი.

გარდა ამისა, სამინისტროში ამბობენ, რომ დაგეგმილი რეორგანიზაციის შესახებ ეცნობა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებს კანონით დადგენილ ვადებში, მათ შორის, ნატა ქორიძეს.

  • "მას ასევე ეცნობა რომ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, შემდგომი დასაქმების მიზნით, მასთან მიმართებაში ხორციელდება მობილობის პროცესისთვის საჭირო ღონისძიებები", — აცხადებს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი.