ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტი ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ევროკავშირმა საქართველოს მოლდოვისა და უკრაინისგან განსხვავებით, კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი არ მიანიჭა — მისცა პერსპექტივა და 12 პუნქტიანი გეგმა.

  • მართლმსაჯულების რეფორმის გატარება ერთ-ერთია ევროკომისიის 12 რეკომენდაციიდან.

დეტალები: ვენეციის კომისიასა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში გაიგზავნა ხუთი კანონპროექტი, რომელთა შორისაა კანონპროექტები:

  • საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  • კანონებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  • საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ;
  • საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  • პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ.

არქივიდან: 7 ოქტომბერს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გააკეთა განცხადება, რომ მმართველი გუნდის მიერ შემუშავებული სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა არ ეხმიანება მართლმსაჯულებაში არსებულ რეალურ პრობლემებს.

  • კოალიცია აცხადებდა, რომ შემოთავაზებული დოკუმენტი არ ასახავს მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ რეალურ გამოწვევებს.