სახალხო დამცველის განცხადებით, აპარატმა უკვე მიმართა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს და გამოითხოვა განაჩენი. მათი თქმით, დასაბუთებული განაჩენის მიღებისთანავე ომბუდსმენი საზოგადოებას დამატებით წარუდგენს საქმის დეტალურ შეფასებას.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი მთავარი არხის დამფუძნებელი, ნიკა გვარამია დღეს, 2 ნოემბერს სააპელაციო სასამართლომ 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობაში დატოვა.

  • გვარამია დამნაშავედ ცნეს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში — ე.წ. რეკლამის გაყიდვისა და ავტომანქანის საქმეებზე.
  • სახალხო დამცველი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო აქამდეც ამბობდა, რომ გვარამიას საქმეზე, განაჩენის კანონიერებასა და დასაბუთებულობასთან დაკავშირებით, არაერთი ხარვეზი არსებობს.

დეტალები: ჯერ კიდევ 2019 წელს სახალხო დამცველმა, ე.წ. რეკლამების ეპიზოდთან დაკავშირებით, სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

  • სახალხო დამცველის შეფასებით, დაუშვებელი იყო ნიკა გვარამიას მსჯავრდება მის მიერ მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებისთვის (ე.წ. რეკლამების ეპიზოდი), რაც შესაძლებელია თეორიულად გამხდარიყო სამოქალაქო სამართლებრივი დავის საგანი, მაგრამ არა პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძველი.
  • სახალხო დამცველი წერს, რომ სამწუხაროდ, პირველი ინსტანციის სასამართლომ ნიკა გვარამია დამნაშავედ ცნო და არ გაითვალისწინა სამოქალაქო და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამიჯვნის ფუნდამენტური პრინციპები.
  • "სააპელაციო სასამართლომ კი, ხსენებული სამართლებრივი საკითხების სწორად შეფასების ნაცვლად, კიდევ უფრო მძიმე გადაწყვეტილება მიიღო და ნიკა გვარამიას მიმართ სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა გამოიყენა იმ ქმედების გამო, რომელიც თავისი შინაარსით სამოქალაქო სამართლებრივია და რომლის სისხლისსამართლებრივად მიჩნევის მტკიცებულებები სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიპოვება".

გარდა ამისა, ომბუდსმენის შეფასებით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი პრობლემური იყო ე.წ. მანქანის ეპიზოდშიც.

  • ერთი მხრივ, საკითხი მნიშვნელოვანწილად ჰგავდა საკორპორაციო-სამართლებრივ ჭრილში ე.წ. რეკლამების ეპიზოდს, მეორე მხრივ კი არსებით გარემოებებთან დაკავშირებით სრულიად დაუსაბუთებელი იყო.
  • სახალხო დამცველი შეახსენებს საზოგადოებას, რომ 2022 წლის 8 ივნისს მან მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს და მართლმსაჯულების არსებითი ხარვეზების გათვალისწინებით, ნიკა გვარამიას დარღვეული უფლებების საპასუხოდ, შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენებისკენ მოუწოდა.

NGO-ების განცხადებით, გვარამიას საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია.

  • მათი შეფასებით, სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების მიზანი მთავარი არხის დამფუძნებლის დასჯა და კრიტიკული ტელეკომპანიის საქმიანობის შეფერხებაა.

საერთაშორისო პარტნიორები: აშშ-ის საელჩომ ეს გადაწყვეტილება უკვე შეაფასა და თქვა, რომ გვარამიას პატიმრობა რისკის ქვეშ აყენებს ქართველი ხალხის მკაფიო არჩევანს.

  • გადაწყვეტილებას გამოეხმაურნენ ევროპარლამენტარებიც. ლექსმანის განცხადებით, გვარამიას პატიმრობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ გზას.