22 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლიგამუსი გაიმართება პროფ. ირინა ლობჟანიძის წიგნის პრეზენტაცია: ''Finite-State Computational Morphology: An Analyzer and Generator for Georgian (იხ. Springer Publishing).

ნაშრომის შესახებ

ნაშრომი საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებას სთავაზობს წლების განმავლობაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენის კორპუსისა და კომპიუტერული დამუშავების მიმართულებით მიმდინარე კვლევის შედეგებს. წიგნი შედგება სამი თავისა და დანართებისაგან. პირველი თავი ეთმობა ქართული ენის მორფოსინტაქსურ სტრუქტურას; მეორე – სასრული პოზიციის ტექნოლოგიის პრინციპების გამოყენებას ქართული ენის ტოკენიზატორისა და მორფოლოგიური ანალიზატორის შესაქმნელად; მესამე თავში კი განხილულია ანალიზატორის შედეგების ტესტირება და შეფასება, შეჯამებულია კვლევის ძირითადი შედეგები.

ავტორის შესახებ იხილიეთ აქ.

პრეზენტაციაზე პროფ. ნინო დობორჯგინიძე შეაჯამებს ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში ქართული ენის კორპუსისა და მორფოლოგიური ანალიზატორის შექმნის მრავალწლიანი პროექტის შედეგებს. მორფოლოგიური ანალიზატორის საფუძველზე შექმნილი ტექნოლოგიური რესურსების შესახებ ისაუბრებენ კიბერლაბორატორია „უნილაბის“ ხელმძღვანელი, პროფ. სანდრო ასათიანი და ამავე ლაბორატორიის პროგრამისტი თემურ ჩიჩუა.

დრო: 22 ოქტომბერი, 16:00 საათი

ადგილმდებარეობა: წიგნის სახლი ლიგამუსი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N32

სამუშაო ენა: ქართული

დასწრება თავისუფალია.