რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მიიღო ანტიტერორისტული კანონების პაკეტი, რომელიც სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებს, მესენჯერებსა და სოციალურ ქსელებს საუბრებისა და მიმოწერების, ასევე მათი შინაარსის შესახებ ინფორმაციის შენახვას ავალდებულებს. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული სააგენტო RIA ავრცელებს.

თავდაპირველად შემოთავაზებული კანონპროექტი ითვალისწინებდა ოპერატორების დავალდებულებას, სამი წლის განმავლობაში შეენახათ საუბრის ჩანაწერები, ტექსტური შეტყობინებები, ფოტოები და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მოთხოვნის შემთხვევაში, მიეწოდებინათ შესაბამისი უწყებებისთვის. სპეციალისტების შეფასებით, ასეთ შემთხვევაში ოპერატორების დანახარჯები ყოველწლიურ ბიუჯეტებს გადააჭარბებდა.

საბოლოოდ, ზარების, ტექსტური შეტყობინებების, ფოტოების, აუდიო და ვიდეო კონტენტის მიმოცვლის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია ოპერატორებმა, რუსეთის ტერიტორიაზე, სამი წლით უნდა შეინახონ, ხოლო საუბრებისა და მიმოწერის შინაარსის შენახვის ვადად ექვსი თვე განისაზღვრა.

რაც შეეხება მესენჯერებსა და სოციალურ ქსელებს, მათ მხოლოდ ერთი წლით დაევალებათ ფაქტების მონაცემების შენახვა, ხოლო შინაარსის შენახვა მათაც ექვსი თვით დაევალებათ.

სატელეკომუნიკაციო ოპერატორები ვალდებულნი იქნებიან, სამართალდამცავ ორგანოებს გადასცენ ინფორმაცია მომხმარებლების, მათ მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ და სხვა მონაცემები. მესენჯერებსა და სოციალურ ქსელებს კი დაევალებათ, რომ დამატებითი კოდირების გამოყენების შემთხვევაში, გადასცენ ეფ-ეს-ბეს გასაღები მათი მომხმარებელების შეტყობინებების დეკოდირებისთვის.

ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სანქცია ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს:

  • მოქალაქეებისთვის - სამიდან ხუთ ათასამდე რუბლი (დაახლოებით 100-დან 200 ლარამდე);
  • თანამდებობის პირებისთვის - 30-დან 50 ათასამდე რუბლი (დაახლოებით ათასიდან ორი ათას ლარამდე);
  • იურიდიულ პირებისთვის - 800-დან მილიონამდე რუბლი (დაახლოებით 34 ათასიდან 43 ათას ლარამდე).