ხარჯები, დანაზოგი, სესხი, ონლაინ გადარიცხვები, სავალუტო რისკები, ფინანსური უსაფრთხოება — ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია ფინანსური ტერმინებისა, რომლებიც ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. ხშირად ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები მხოლოდ ფინანსისტებისა თუ ეკონომიკური თეორიების ავტორთა საქმე გვქონია, თუმცა, თუ საკუთარ ფინანსებს ყურადღებით უდგები, გეგმავ და ცდილობ სწორი გადაწყვეტილებები მიიღო, არც ისე შორს ხარ ფინანსებისგან, როგორც გგონია.

ამაში დასარწმუნებლად დღეს ჩვენი ქვიზი დაგეხმარება: შეავსე და შეამოწმე, როგორია შენი ფინანსური განათლების დონე.

ტესტი: როგორია შენი ფინანსური განათლების დონე?

ტესტის დაწყება

1 / 10 როგორი ტიპის ხარჯები არსებობს?

Kanda Euatham

2 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელ პასუხში არ არის სასესხო პროდუქტები:

Istock

3 / 10 რა არის საკრედიტო ისტორია?

Getty Images

4 / 10 იცი, როგორ უნდა დაზოგო ფული უსაფრთხოდ?

Getty Images

5 / 10 რა იგულისხმება ფინანსური უსაფრთხოების ზომების დაცვაში?

VectorStock

6 / 10 ფინანსური უსაფრთხოება განსაკუთრებით პრობლემურია ინტერნეტში. იცი თუ არა, როგორ დაიცვა თავი მავნე პროგრამებისგან?

Nantachi Production

7 / 10 იცი თუ არა, რა არის ფინანსური პირამიდა?

Adobe Stock

8 / 10 ცოტათი გავართულოთ: რა არის ფიშინგი?

Istock

9 / 10 ახლა გავამარტივოთ: რა არის ინტერნეტბანკი?

Dribble

10 / 10 დაბოლოს, რა არის ფულადი გზავნილი?

Pick

იტვირთება...
ერთი წუთით...