საქართველოში ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 72% ევროკაშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს, 13% ეწინააღმდეგება, 8% ფიქრობს, რომ სულერთია, ხოლო 7% საკუთარ აზრს არ აფიქსირებს.

ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდამჭერთა უმრავლესობა ძირითად მოტივად უკეთეს ეკონომიკურ პირობებს ასახელებს. კითხვაზე რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ემხრობით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში, პასუხები ასე გადანაწილდა:

 • ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება — 47%;
 • საქართველოში ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდება — 33%;
 • დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობები იქნება — 27%;
 • საქართველო საგარეო საფრთხეებისგან უფრო მეტად იქნება დაცული — 26%;
 • ვიზის გარეშე შევძლებ ევროკავშირში მოგზაურობას — 26%;
 • საქართველო ეკონომიკურად ნაკლებად დამოკიდებული იქნება რუსეთზე — 25%;
 • ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად უკეთესი შანსი — 20%;
 • ქართული კულტურა და ტრადიციები უკეთ იქნება დაცული — 9%;
 • გარემოს მდგომარეობა გაუმჯობესდება — 3%.

ფოტო: Zinc Network

ევროკავშირში გაწევრიანებას მოსახლეობა ძირითადად ტრადიციების და დამოუკიდებლობის დაკარგვის შიშის გამო ეწინააღმდეგება. გამოკითხულთა 13%-ს, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს არ უჭერენ, ჰკითხეს რა არის მათი მიზეზები და პასუხები ასე გადანაწილდა:

 • საქართველო დაკარგავს ტრადიციებს — 37%;
 • ეს ხელს შეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს — 35%;
 • საქართველო ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღებას — 31%;
 • ახალგაზრდები დატოვებენ საქართველოს — 17%;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ნაკლები შანსი ექნება — 17%;
 • საქართველოში ცხოვრების პირობები გაუარესდება — 14%;
 • ევროკავშირი მეტ ლიბერალურ ღირებულებებს გააძლიერებს საქართველოში — 10%;
 • საქართველოს მოუწევს, დათანხმდეს მიგრანტების მიღებას — 7%.

ფოტო: Zinc Network

ანტიდასავლური პროპაგანდა ევროკავშირის მხარდაჭერის შესასუსტებლად წარმოაჩენს ევროკავშირთან ინტეგრაციის სხვადასხვა ჰიპოთეტურ შედეგებს.

ფოტო: Zinc Network

მასალა მომზადებულია პროექტის – საქართველოში ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში. გამოკითხვას Zinc Network-ის დაკვეთითა და USAID-ის ფინანსური დახმარებით CRRC საქართველო ახორციელებს. კვლევაში გამოთქმული შეხედულებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის ან აშშ მთავრობის შეხედულებებს.

CRRC საქართველომ ჩაატარა 3 024 პირისპირ ინტერვიუ ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე (მეთოდოლოგია: CAPI, გამოპასუხება: 33%). გამოკითხვა განხორციელდა 2021 წლის 16 ნოემბრიდან 14 დეკემბრამდე, შესაბამისად, შედეგები ასახავს საზოგადოებრივ განწყობებს უკრაინაში ომამდე.

გამოკითხვის შედეგები წარმომადგენლობითია საქართველოს მთლიანი მოსახლეობისთვის, ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა. ასევე, წარმომადგენლობითია ცალკეულად თბილისის, ურბანული და სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის. ცდომილების საშუალო ზღვარი: +-1.7% (იცვლება სხვადასხვა კითხვის მიხედვით).

ზოგ შემთხვევაში, პასუხების ჯამი შესაძლოა არ იყოს 100%, დამრგვალების გამო. "უარი პასუხზე" არცერთ შემთხვევაში აღემატება 1%ს, ამიტომ მოხდა "არ ვიცი" და "უარი პასუხზე" დაჯამება.