ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) განცხადებით, მოსახლეობის უმეტესობისთვის საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება. კერძოდ, NDI-ის კვლევის თანახმად, მარტში გამოკითხულთა 44% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება.

ფოტო: NDI

გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 28% მიიჩნევს, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება, ხოლო 17%-სთვის ქვეყანა საერთოდ არ იცვლება.

რაც შეეხება თებერვალში ჩატარებულ კვლევას, გამოკითხულთა 48% აზრით, საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება, 29%-ის თქმით, სწორი მიმართულებით, 16% კი ამბობს, რომ საერთოდ არ იცვლება.

NDI-ის კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება. კვლევა ჩატარებულია CRRC საქართველოს მიერ. ორგანიზაციის განცხადებით, ანგარიში რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამდე დაახლოებით ორი კვირით ადრე (3-15 თებერვალს) და ორი კვირის შემდეგ (9-20 მარტს) ჩატარდა და ქვეყნის წარმომადგენლობით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) ორი სატალეფონო გამოკითხვის შედეგებს ემყარება. რესპონდენტები მარტივი შემთხვევითი შერჩევის გზით — შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით აარჩიეს. ინტერვიუები ჩატარდა: ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.

თებერვლის კვლევაში ჩატარდა 2 036 დასრულებული ინტერვიუ (18% გამოპასუხება AAPOR სტანდარტების მიხედვით). საშუალო ცდომილების ზღვარი - +/- 1,8 პროცენტი. მარტის კვლევაში 2 204 დასრულებული ინტერვიუ (18% გამოპასუხება AAPOR სტანდარტების მიხედვით). საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 1,6 პროცენტია. ცდომილების ზღვარი იცვლება სხვადასხვა კითხვის მიხედვით.