მატერიალურ სამყაროში უამრავი სხვადასხვა ნივთიერება, საგანი თუ ცოცხალი არსება შეგხვდებათ. თითოეულ მათგანს სხვადასხვა ფუნქცია, ფიზიკური თუ ქიმიური მახასიათებელი და არსი გააჩნია, თუმცა კი ერთი რამ ნამდვილად ყველაფერს საერთო აქვს: სამყაროში ნებისმიერი რამ ქიმიურ ელემენტთა ატომებისაგან შედგება.

ქიმიური ელემენტი ერთი და იგივე ბირთვის მუხტის, ანუ იგივე რაოდენობის პროტონების მქონე ატომთა ერთობლიობაა, პროტონთა რაოდენობა კი ელემენტის რიგით ნომერსა და მის მდებარეობას განსაზღვრავს პერიოდულ სისტემაში.

თავად ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემის უპირველესი ვარიანტი 1869 წელს დიმიტრი მენდელეევმა შემოგვთავაზა. იგი სწორედ ქიმიურ ელემენტთა კლასიფიკაციის საშუალებას წარმოადგენს, რომელშიც ელემენტები ატომური რიცხვის ზრდის მიხედვით გახლავთ განლაგებული, მათი თვისებები კი პერიოდულად იცვლება.

პერიოდულობის ცხრილი საშუალებას გვაძლევს, ელემენტთა ქიმიური თუ ფიზიკური თვისებების, რეაქციათა თავისებურებების, მათ მიერ წარმოქმნილ ნაერთთა მახასიათებლების შესახებ შევიტყოთ და პრაქტიკაშიც სასარგებლოდ გამოვიყენოთ.

ამრიგად, პერიოდული სისტემა ერთგვარ გზამკვლევს წარმოადგენს სამყაროს შემადგენლობისკენ, შენ კი ამ ტესტით შეგიძლია შეამოწმო, რამდენად კარგად ერკვევი ქიმიურ ელემენტებში:

ტესტი: შენ უკეთ იცნობ ქიმიურ ელემენტებს თუ სკოლის მოსწავლე?

ტესტის დაწყება

1 / 14 მარტივით დავიწყოთ: რომელი ქიმიური ელემენტი აღინიშნება S სიმბოლოთი?

Dribble

Chemistry Learner

Chemistry Learner

Chemistry Learner

Chemistry Learner

2 / 14 ჩამოთვლილთაგან რომელ ქიმიურ ელემენტს გააჩნია ბირთვში ყველაზე მეტი პროტონი?

Tenor

Dummies.com

Dummies.com

Dummies.com

Dummies.com

3 / 14 რომელი ელემენტის ატომი უფრო მძიმეა, კალციუმის თუ არგონის?

Dribble

Giphy

4 / 14 რომელი ელემენტებისგან შედგება სუფრის მარილი?

Dribble

Physics Open Lab

Physics Open Lab

Physics Open Lab

Physics Open Lab

5 / 14 ჩამოთვლილთაგან რომელ მეტალურ ელემენტს იყენებენ ნათურების დასამზადებლად?

Giphy

Photographic Periodic Table

Photographic Periodic Table

Photographic Periodic Table

Photographic Periodic Table

6 / 14 რომელი ქიმიური ელემენტი შედის ქვიშის შემადგენლობაში?

Dribble

iStock

iStock

iStock

iStock

7 / 14 რომელი მეტალი გამოიყენება თერმომეტრების დასამზადებლად?

Dribble

Tavo Romann

Tavo Romann

Tavo Romann

Tavo Romann

8 / 14 ჩამოთვლილთაგან რომელი არამეტალია თხევადი ოთახის ტემპერატურაზე?

Dribble

Educalingo

Educalingo

Educalingo

Educalingo

9 / 14 ჩამოთვლილი ქიმიური ელემენტებიდან რომელი არ არის ინერტული აირი?

Tenor

Smart Elements

Smart Elements

Smart Elements

Smart Elements

10 / 14 რომელია სამყაროში ყველაზე გავრცელებული ქიმიური ელემენტი?

Dribble

Dribble

Dribble

Dribble

Dribble

11 / 14 დედამიწას დავუბრუნდეთ: რომელია ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე გავრცელებული ელემენტი?

Dribble

The latest web news in real time

The latest web news in real time

The latest web news in real time

The latest web news in real time

12 / 14 ჩამოთვლილთაგან წყალთან რომელი მეტალის ურთიერთქმედება მიმდინარეობს აფეთქებით?

Dribble

Tenor!

13 / 14 ჩამოთვლილთაგან რომელი ელემენტია რადიოაქტიური?

iStock

Gigazine

Gigazine

Gigazine

Gigazine

14 / 14 და ბოლო შეკითხვა: რომელია პერიოდული სისტემის ყველაზე მძიმე, ანუ უკანასკნელი ელემენტი?

phizik

იტვირთება...
ერთი წუთით...