საქსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ექვს თვეში საქართველოდან უცხოეთში 1,88 მილიარდი დოლარის საქონელი გავყიდეთ (ზრდა — 25%), ხოლო იმპორტის მოცულობამ 4,33 მილიარდი დოლარი შეადგინა (ზრდა — 19%).

მთავარი საექსპორტო საქონელი სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია, ხოლო იმპორტის ნაწილში მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი ლიდერობს.

ასეთია იმ 10 სასაქონლო ჯგუფის ჩამონათვალი, რომელიც მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში ყველაზე მეტად გავყიდეთ:

 1. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები — $391 მლნ; ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდთან — 2,5%;
 2. მსუბუქი ავტომობილები — $205 მლნ; ზრდა — 11,6%;
 3. ფეროშენადნობები — $186 მლნ; ზრდა — 58,3%;
 4. ყურძნის ნატურალური ღვინოები — $104 მლნ; ზრდა — 14,1%;
 5. სპირტიანი სასმელები — $69 მლნ; ზრდა — 28,9%;
 6. მინერალური და მტკნარი წყლები — $66,5 მლნ; ზრდა — 34,6%;
 7. აზოტოვანი სასუქები — $50,4 მლნ; ზრდა — 14%;
 8. სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული — $42,9 მლნ; კლება — 5,8%;
 9. ტრიკოტაჟის ნაწარმი — $36 მლნ; ზრდა — 80,5%;
 10. თხილი და სხვა კაკალი — $35,6 მლნ; ზრდა — 88,6%;

გარდა ამისა, მიმდინარე წლის პირველ ექვს თვეში კიდევ 697 მილიონი დოლარის საქონელი გავიდა ექსპორტზე.

2021 წლის იანვარ-ივნისის მდგომარეობით, 10 მთავარი საიმპორტო საქონლის ჩამონათვალი ასეთია:

 1. მსუბუქი ავტომობილები — $371 მლნ; ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდთან — 5,5%;
 2. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები — $336 მლნ; ზრდა — 36,4%;
 3. ნავთობი და ნავთობპროდუქტები — $327 მლნ; ზრდა — 41,3%;
 4. სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული — $174 მლნ; ზრდა — 9,4%;
 5. ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები — $168 მლნ; კლება — 5,3%;
 6. სატელეფონო აპარატები — $94 მლნ; ზრდა — 34,9%;
 7. სატვირთო ავტომობილები — $63 მლნ; ზრდა — 103,5%;
 8. მანქანები და მექანიზმები გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის — $43 მლნ; ზრდა — 267,9%;
 9. გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები — $40 მლნ; ზრდა — 46,5%;
 10. ხორბალი და მესლინი — $37 მლნ; კლება — 6,1%;

გარდა ამისა, 2021 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში 2,67 მილიარდი დოლარის ღირებულების საიმპორტო საქონელი შემოვიდა.

რაც შეეხება მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მიმდინარე წელს ყველაზე მეტად თურქეთთან, რუსეთთან და ჩინეთთან ვივაჭრეთ.