მიმდინარე წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში 30 ივლისს დასრულდა. ეროვნულები პირველ ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყო, 14 ივლისიდან კი გამოცდებში მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველი პირები ჩაერთვნენ. 28 ივლისს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი ჩატარდა, ხოლო საერთო სამაგისტრო გამოცდა მაგისტრანტობის კანდიდატებმა 27-30 ივლისს ჩააბარეს.

დაძაბული ივლისს არანაკლებ დაძაბული აგვისტო მოსდევს — აბიტურიენტები, სტუდენტები და მასწავლებლები შედეგებს ელოდებიან. სანამ გამოცდების ეროვნული ცენტრი გვაცნობებს, ვის რა შედეგი აქვს, გადავწყვიტეთ თავი და მკითხველი გამოგვეცადა.

2020-2021 წლების სხვადასხვა საგნის საგამოცდო ტესტებიდან 20 კითხვა შევაგროვეთ. შეავსეთ და გაგვაგებინეთ, როგორ ჩააბარებდით ეროვნულ გამოცდებს.

ტესტი: ჩააბარებდი თუ ვერა ერთიან ეროვნულ გამოცდებს

ტესტის დაწყება

1 / 20 რა მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე VII საუკუნის 20-30-იან წლებში?

Wikipedia

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

2 / 20 იპოვეთ 34-ის და 51-ის უმცირესი საერთო ჯერადი

jamesgmartin.center

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

3 / 20 ალექსანდრე ყაზბეგის ხევისბერი გოჩადან, რამ წარმოშვა კონფლიქტი გუგუასა და ონისეს შორის?

ეროვნული ბიბლიოთეკა

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

4 / 20 პასატი, ტორნადო, ბორა და კრიკი — აქედან რომელი არ არის ქარი?

Enrico Ladusch / EyeEm/Getty Images/EyeEm

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

5 / 20 და-ძმიდან ერთს აქვს II, მეორეს — III ჯგუფის სისხლი და ორივე ჰომოზიგოტია. განსაზღვრეთ მშობლების შესაძლო სისხლის ჯგუფები

News Medical

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

6 / 20 სხვა მიზეზებთან ერთად, რამ განაპირობა საქართველოს დაშლა სამეფო-სამთავროებად?

Dawid Deutschland / Wikimedia Commons

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

7 / 20 რა არის ნაჩვენები ფოტოზე?

NAEC

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

8 / 20 ვეფხისტყაოსნის ეპიზოდში, რომელშიც ქაჯების მიერ ციხეში გამომწყვდეული ნესტან-დარეჯანი სწერს ტარიელს: "ჰე, ჩემო, ესე უსტარი არს ჩემგან მონაღვაწები". რას ნიშნავს სიტყვა უსტარი?

ირაკლი თოიძე

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

9 / 20 სად მდებარეობს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსის საბადო საქართველოში?

ალექსანდრე ღლონტი

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

10 / 20 რომელ წერტილში იქნება ატმოსფერული წნევა უფრო დაბალი?

NAEC

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

11 / 20 რომელი ჯირკვლის ჰორმონის შემადგენლობაში შედის იოდი?

Global Healing

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

12 / 20 ილია ჭავჭავაძის პოემა განდეგილში ვკითხულობთ: "განშორებია ვით ცოდვის სადგურს, ვით სამეუფოს ბოროტისასა". რა იგულისხმება მხატვრულ სახეში "ცოდვის სადგურს"?

Woodlands South

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

13 / 20 საქართველოს რომელი ისტორიული რეგიონი მოექცა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში 1828-1829 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომის შედეგად?

Dawid Deutschland / Wikimedia Commons

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

14 / 20 რომელი მსჯელობაა მართებული 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების თაობაზე?

საქართველოს ეროვნული არქივი / On.ge

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

15 / 20 იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამებიდან, რატომ აღარ ნახულობდნენ ციხეში მყოფ დედას შვილები?

Salon.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

16 / 20 ხელოვნების რომელი დარგის ნიმუშია წარმოდგენილი ფოტოზე?

naec.ge

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

17 / 20 ვაჟა-ფშაველას მოთხრობიდან "ამოდის, ნათდება", რას მიიჩნევენ თავიანთ მოკავშირედ მგლები, როცა სოფელზე თარეშს გეგმავენ?

Andy Skillen/Getty Images

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

18 / 20 რომელი საერთაშორისო დოკუმენტი მიიღო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 1948 წლის 10 დეკემბერს?

Makaristos

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

19 / 20 ილუსტრაცია ასახავს კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევის ორ სხვადასხვა სტრატეგიას. რა უნდა ეწეროს კითხვის ნიშნის ნაცვლად?

naec.ge

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

20 / 20 სახელმწიფო მმართველობის რომელ ფორმას ეწოდება "უმრავლესობის შეზღუდული ძალაუფლება"?

Scientific American

giphy.com

giphy.com

giphy.com

giphy.com

იტვირთება...
ერთი წუთით...