ნებისმიერი საქმის დაწყებამდე გეგმის შემუშავება აუცილებელია. ბიზნესსაც ვერ დაიწყებ ისე, თუ ყველა დეტალი წინასწარ არ გათვალე — ეს ბიზნესგეგმის საშუალებით შეგიძლია გააკეთო.

დარწმუნებული ვართ, ბიზნესგეგმის შესახებ არაერთხელ გსმენია, თუმცა მისი სრულყოფილად შედგენა არც ისე მარტივი საქმეა. კარგი ბიზნესგეგმის დაწერა მნიშვნელოვანია როგორც შენთვის, ანუ ბიზნესის მფლობელისთვის, ასევე პოტენციური ინვესტორებისთვისაც, რომლებიც სწორედ ამ დოკუმენტით უნდა დააინტერესო და შენს წამოწყებაში ფული ჩაადებინო.

შეავსე ტესტი და გაიგე, შეგიძლია თუ არა ბიზნესგეგმის დაწერა.

ტესტი: შეგიძლია თუ არა ბიზნესგეგმის დაწერა?

ტესტის დაწყება

1 / 10 რას უნდა მოიცავდეს ბიზნესგეგმა?

Lipon Pro / Dribbble

2 / 10 ბიზნესგეგმაში პროდუქციის აღწერისას მნიშვნელოვანია

HoangPts / Dribbble

3 / 10 ბაზრის ანალიზის გაკეთებისას უნდა გავითვალისწინოთ

Felic Art/ Dribbble

4 / 10 რა მოცულობის უნდა იყოს ბიზნესგეგმის შემაჯამებელი ნაწილი?

5 / 10 ბიზნესგეგმის მოკლე მიმოხილვის ნაწილში არ ვსაუბრობთ:

Ben Grossblatt / Dribbble

6 / 10 რა შეიძლება იყოს ბიზნესგეგმის დაწერის მიზანი?

HoangPts / Dribbble

7 / 10 როგორ უნდა გაიწეროს საპროგნოზო ხარჯები ბიზნესგეგმაში?

kit8 / Dribbble

8 / 10 რას გვიჩვენებს ნულოვანი მოგების წერტილი?

Nisomessam / Dribbble

9 / 10 ბიზნესგეგმაში თქვენი პროდუქციის (მომსახურების) ფასიც უნდა ჩაიწეროს, როგორ განისაზღვრება ის?

Agreement / Dribbble

10 / 10 ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელ ანგარიშგებას მოიცავს ბიზნესგეგმა?

Sofia / the unicorn / Dribbble

იტვირთება...
ერთი წუთით...