საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) ახალი კვლევის მიხედვით, მოსახლეობა უმრავლესობა, 82%, ყველაზე დადებითად ჯარის საქმიანობას აფასებს. შემდეგ მოდის ეკლესია — 79%-ით და მედია — 64%-ით.

  • მოსახლეობის 82% დადებითად აფასებს ჯარის საქმიანობას, უარყოფითად — 12%;
  • ეკლესიის საქმიანობას დადებითად აფასებს მოსახლეობის 79%, უარყოფითად — 14%;
  • ქართული მედიის საქმიანობას დადებითად აფასებს მოსახლეობის 64%, უარყოფითად — 30%;
  • პოლიციის საქმიანობას დადებითად აფასებს გამოკითხულთა 54%, ხოლო უარყოფითად — 39%;
  • პრემიერმინისტრის აპარატის საქმიანობის მიმართ მოსახლეობის 52%-ია დადებითად განწყობილი, ხოლო უარყოფითად — 41%;

ამავე კვლევის მიხედვით, საზოგადოება ყველაზე უარყოფითად აფასებს პროფკავშირების, პოლიტიკური პარტიების, ეროვნული ბანკის, გუბერნატორებისა და სასამართლოს საქმიანობას.

ფოტო: IRI

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ, 2021 წლის 2-26 თებერვლის პერიოდში. საველე სამუშაოები ჩატარდა IPM-ს მიერ. მონაცემები შეგროვდა სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1500 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, გენდერის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2,5 პროცენტს, გამოპასუხების მაჩვენებელი — 75 პროცენტი.