ვენეციის კომისიის დასკვნის თანახმად, 2020 წლის ივლისში მიღებული ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის ცვლილება ევროპულ სტანდარტებს არ შეესაბამება. დასკვნაში წერია, რომ ცვლილება საკუთრების, მედიის თავისუფლებასა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე უარყოფითად მოქმედებს.

ვენეციის კომისიის 20 გვერდიან დასკვნაში აღნიშნულია, რომ არ იცნობენ არცერთ ევროპულ მარეგულირებელ ორგანოს, რომელიც კანონის ძალით ასეთი ფართო უფლებებით სარგებლობს.

"საკუთრების შეუფერხებლად სარგებლობის უფლება ყველა ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს აქვს. საკუთრება ვინმეს კანონითა და საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპებით გათვალისწინებულ პირობებში მხოლოდ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის შეიძლება ჩამოერთვას.

46-ე მუხლთან დაკავშირებით მთავარი პრობლემა, არის ის, რომ დროებით დანიშნულ სპეციალურ მმართველს სხვისი საკუთრების თითქმის აბსოლუტური კონტროლის უფლება აქვს. ვენეციის კომისიას მსგავსი ძალაუფლების მქონე სხვა მარეგულირებელი ორგანო კომუნიკაციების სფეროში ევროპის ფარგლებში არ ახსოვს", — ვკითხულობთ დოკუმემტში.

ვენეციის კომისიის განცხადებით, 46-ე მუხლი დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციებისა და მის ფორმულირებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტების გზით უნდა შეიცვალოს. კომისია, ასევე, აღნიშნავს, რომ შესწორებულ მუხლში მკაფიოდ უნდა განიმარტოს, რომ დებულება ელექტრონული კომუნიკაციების ოპერატორი კომპანიის სამაუწყებლო საქმიანობაზე არ ვრცელდება.

2020 წლის ივლისში მიღებული კანონის თანახმად, კონკრეტულ შემთხვევებში კომისია უფლებამოსილია დანიშნოს სპეციალური მმართველი, რომელიც აღასრულებს მის გადაწყვეტილებას. კომისიას მმართველის დანიშვნა 2-წლიანი ვადით შეუძლია და ის ანგარიშვალდებული მხოლოდ კომისიის წინაშეა.

კანონპროექტის განხილვა დაჩქარებული წესით, ხმაურიანი საკომიტეტო მოსმენების ფონზე წარიმართა. ცვლილებებს და მის დაჩქარებულ განხილვას ოპოზიცია, კომუნიკაციების სფეროს წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ეთანხმებოდნენ.

გაიგეთ მეტი: