ტელეკომპანია იმედი იყიდება. კომუნიკაციების კომისიის ინფრომაციით, 2021 წლის 20 იანვარს შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპმა მიმართა მათ იმის შესახებ, რომ სურდათ პარტნიორის ცვლილება, კერძოდ, Media finance Group B.V.-ს შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპის წილის 100%-ის შეძენა ჰქონდა განზრახული, რომლის მფლობელი ინა გუდავაძეა.

კომისიამ შეისწავლა და დაადგინა, რომ შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპის წილის მფლობელის ცვლილება შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპის საბაზრო წილა და სხვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე გავლენას ვერ მოახდენდა, აქედან გამომდინარე კომისიამ შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპის წილის 100%-ის Media Finance Group B.V.-ის მიერ შეძენაზე ელექტრონულ საკომუნიკაციო ბაზარზე არსებულ კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად მიიჩნია და ტრანზაქციაზე წინასწარი თანხმობა მისცა.

კომისიის ინფორმაციით, შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპის წილის 100%-ის Media Finance Group B.V.-ს მიერ შეძენის შემთხვევაში, შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე კომისიას აცნობოს შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან 7 სამუშაო დღის ვადაში. შესაბამისად ჯერ-ჯერობით წილებს ისევ ინა გუდავაძე ფლობს.