დაქირავებით დასაქმებულთათვის 200-ლარიანი კომპენსაციის გაცემა დაიწყო. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, 200-ლარიანი დახმარების პირველი თვის ჩარიცხვა უკვე განხორციელდა და იგი 106 080 პირს ჩაერიცხება, რაც 21 216 000 ლარს შეადგენს.

უწყების განცხადებით, საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის ფარგლებში 2021 წლის იანვრიდან დაქირავებით დასაქმებული უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქეები 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 200-ლარიან დახმარებას მიიღებენ.

კერძოდ, კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ იმ პირებს, რომლებიც საქმიანობას ეწეოდნენ 2020 წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით, ნებისმიერ ორ ან მეტ თვეს, ამ პერიოდში იღებდნენ ხელფასს და 2020 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ერთ ან მეტ თვეს არ აუღიათ ხელფასი.

"200-ლარიანი კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში დაზარალებულ დაქირავებულ პირს, რომელიც ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო იმყოფება შვებულებაში", — წერია უწყების განცხადებაში.

მათივე ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ან მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკურ პირებზე და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის ქვეშ მყოფი დროებითი ბინადრობის მოწმობის მქონე ფიზიკურ პირებზე.

ამავე თემაზე: