მშობელთა ასოციაცია მოითხოვს, დაიწყოს მუშაობა განათლების სისტემის გადაწყობის წესზე (პროტოკოლზე), რომლის ფარგლებში სახელმწიფო იზრუნებს ფიზიკურ სივრცეში განათლების მიღებისა და ბავშვთა სოციალიზაციის ალტერნატიულ მეთოდებზე.

"მშობელთა ასოციაცია მოვითხოვთ, მიუხედავად შეზღუდვების შემსუბუქების თარიღისა, დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა განათლების სისტემის გადაწყობის წესზე (პროტოკოლზე), რომლის ფარგლებში სახელმწიფო იზრუნებს ფიზიკურ სივრცეში განათლების მიღებისა და ბავშვთა სოციალიზაციის ალტერნატიულ მეთოდებზე, როგორც სკოლამდელი, ისე სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის. ამ მიზნის მიღწევის ერთადერთ გზად მივიჩნევთ სხვადასხვა კატეგორიის საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში არსებული რესურსების გათვალისწინებით განათლების სისტემაში განსხვავებული მიდგომის დანერგვას, რომლის ფარგლებშიც დაცული იქნება ბავშვებისა და მასწავლებლების უსაფრთხოება", — წერია მათ განცხადებაში.

ისინი აცხადებენ იმასაც, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერის გეგმა, რომელიც მოიცავს საბავშვო ბაღებისა და სკოლების ახალ რეალობაზე გადაწყობის ეფექტური საშუალებების დანერგვას.

"კრიტიკულად აუცილებელია სახელმწიფოს გააჩნდეს ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერის გეგმა, რომელიც პირველ რიგში მოიცავს საბავშვო ბაღებისა და სკოლების ახალ რეალობაზე გადაწყობის ეფექტური საშუალებების დანერგვას. ასევე, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, სახელმწიფომ იზრუნოს სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროფესიების მქონე დასაქმებული მშობლების ხელშეწყობაზე და სსსმ და შშმ ბავშვებისთვის თერაპიული სერვისების უსაფრთხო და უწყვეტ ხელმისაწვდომობაზე", — წერია განცხადებაში.

მათი განცხადებით, შემაშფოთებელია, რომ ვირუსული ინფექციის გავრცელებიდან ერთი წლის შემდეგ სახელმწიფოში არ არის ახალ რეალობასთან ადაპტირებული სახელმძღვანელო პრინციპი, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვებისა და მათი ოჯახების ფიზიკურ და ფსიქიკურ უსაფრთხოებას პანდემიის პირობებში.