საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ისევ ვერ აირჩიეს. განცხადება ამის შესახებ თავად საიამ გაავრცელა.

განცხადების თანახმად, თავმჯდომარეობის ორივე კანდიდატმა, მიხეილ ჯახუამ და ვახუშტი მენაბდემ გამგეობას წარუდგინეს ორგანიზაციის განვითარების საინტერესო ხედვები, რომლის გაცნობის შემდგომ გაიმართა კითხვა-პასუხისა და დისკუსიის ეტაპი. მათივე ცნობით, კანდიდატებმა თანაბრად აჩვენეს მაღალი პროფესიონალიზმი და ამომწურავად უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს, ამიტომ გამგეობის ხმები ორ ძლიერ კანდიდატს შორის გადანაწილდა და გამგეობას რომელიმე მათგანისთვის უპირატესობის მინიჭება გაუჭირდა.

საიას თავმჯდომარე აირჩევა ერთი წლის ვადით. ერთი და იგივე კანდიდატის არჩევა შესაძლებელია ზედიზედ არაუმეტეს სამჯერ. მოქმედ თავმჯდომარე, სულხან სალაძეს ამოეწურა თავმჯდომარედ არჩევის შესაძლებლობა და გამგეობის დღის წესრიგში ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხი დადგა. საიას წესდების შესაბამისად, 2020 წლის 27 დეკემბერს გამგეობის სხდომა გაიმართა, თუმცა, თავმჯდომარის არჩევა ვერ მოხერხდა.

საია-ს გამგეობა განაგრძობს ახალი თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვას.

მანამდე კი, 10 დღით ადრე, 17 დეკემბერს გაიმართა ორგანიზაციის თავმჯდომარისთვის ხმის მიცემის პროცედურა. როგორც ცნობილია, პირველ ჯერზე თავმჯდომარე ვერ აირჩიეს, კანდიდატებიდან ვერც ერთმა ხმების უმრავლესობა ვერ მიიღო.

"ასოციაციის წესდების თანახმად, გამგეობა, გადაწყვეტილებას თავმჯდომარის არჩევის შესახებ იღებს დამსწრეთა უმრავლესობით. გამომდინარე იქედან, რომ დასახელებული კანდიდატებიდან ვერც ერთმა ვერ მიიღო დამსწრეთა ხმების უმრავლესობა, გამგეობამ ამ სხდომაზე ვერ აირჩია ახალი თავმჯდომარე", — განაცხადეს ორგანიზაციაში.

ორგანიზაციის წესდების შესაბამისად, ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე, უფლებამოსილება სულხან სალაძეს უგრძელდება.