შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარების მისაღებად ერთ დღეში მონაცემთა ბაზაში 6 084 განაცხადი დარეგისტრირდა.

უწყების განცხადებით, პირველადი განცხადების წარდგენა 3-დან 24 დეკემბრამდე ხდება, ხოლო ამ ინფორმაციის დაზუსტება 28 დეკემბრის ჩათვლით.

შემოსავლების სამსახური კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ სარეგისტრაციო განცხადება უნდა აიტვირთოს გადასახადის გადამხდელის, დამქირავებლისა და ობიექტის მფლობელის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან — https://eservices.rs.ge.

რეგისტრაციის საფეხურები ასეთია:

შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებული თვითდასაქმებული პირები თავად წარადგენენ ელექტრონულ განაცხადს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან, (იხილეთ შესაბამისი დანართი 1) ხოლო დასაქმებულებზე და არარეგისტრირებულ თვითდასაქმებულ სუბიექტებზე ინფორმაციას ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან წარმოადგენენ დამსაქმებლები ან/და დამქირავებლები/ობიექტის მფლობელები (იხილეთ შესაბამისი დანართი 2).

გარდა ამისა, ამ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე:

https://rs.ge/Covid19?cat=7&tab=7

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოუწოდებს გადამხდელებს და კომპანიების წარმომადგენლებს, მიზნობრივი სოციალური დახმარების სარგებლობისთვის უწყებას დადგენილ ვადებში მიაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია.